Phát Biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Thông Tin Trung Quốc Bố Trí Tên Lửa tại Quần đảo Trường Sa

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 8 tháng 5 năm 2018 Tối ngày 8/5/2018, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin trên báo chí nước ngoài liên quan đến việc Trung Quốc bố trí tên lửa tại các cấu trúc mà nước này đã xây dựng trái phép thuộc quần đảo … Continue reading Phát Biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Thông Tin Trung Quốc Bố Trí Tên Lửa tại Quần đảo Trường Sa

Advertisement

Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Các Hoạt Động Gần Đây của Trung Quốc tại Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 24/4/2018

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam, Press.Info.Dept. Ngày 24 tháng 4 năm 2018 Ngày 24/4/2018, trả lời câu hỏi của phóng viên về một số hoạt động của Trung Quốc tiến hành gần đây tại khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt … Continue reading Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Các Hoạt Động Gần Đây của Trung Quốc tại Quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa, 24/4/2018

Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 19/4/2018

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 19 tháng 4 năm 2018 Ngày 19/4/2018, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ lần thứ 5 của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong năm 2018. Dưới đây là những phần trích từ tường thuật … Continue reading Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 19/4/2018

Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 22/3/2018

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 22 tháng 3 năm 2018 Ngày 22/3/2018, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ lần thứ 3 của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong năm 2018. Dưới đây là những phần trích từ tường thuật … Continue reading Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 22/3/2018

Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 1/3/2018

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 1 tháng 3 năm 2018 Ngày 1/3/2018, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ lần thứ 2 của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong năm 2018. Dưới đây là những phần trích từ tường thuật … Continue reading Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 1/3/2018

Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 12/10/2017

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 12 tháng 10 năm 2017 Ngày 12/10/2017, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ lần thứ 14 của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong năm 2017. Dưới đây là những phần trích từ tường thuật … Continue reading Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 12/10/2017

Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam trước Việc Trung Quốc Tuyên Bố Huấn Luyện Bắn Đạn Thật tại Khu Vực Quần Đảo Hoàng Sa 5/9/2017

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 5 tháng 9 năm 2017 Ngày 5/9/2017, trước việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu: “Việc Trung Quốc tuyên bố huấn luyện bắn đạn … Continue reading Phát biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam trước Việc Trung Quốc Tuyên Bố Huấn Luyện Bắn Đạn Thật tại Khu Vực Quần Đảo Hoàng Sa 5/9/2017

Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Việc Trung Quốc Thông Báo Tiến Hành Diễn Tập Quân Sự tại Khu Vực Ngoài Cửa Vịnh Bắc Bộ 31/8/2017

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 31 tháng 8 năm 2017 Ngày 31/8/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc thông báo tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu: … Continue reading Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Việc Trung Quốc Thông Báo Tiến Hành Diễn Tập Quân Sự tại Khu Vực Ngoài Cửa Vịnh Bắc Bộ 31/8/2017

Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Việc Đài Loan Diễn Tập Bắn Đạn Thật ở Đảo Ba Bình, Quần Đảo Trường Sa 24/8/2017

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 24 tháng 8 năm 2017 Ngày 24/8/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam có … Continue reading Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Việc Đài Loan Diễn Tập Bắn Đạn Thật ở Đảo Ba Bình, Quần Đảo Trường Sa 24/8/2017

Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 3/8/2017

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 3 tháng 8 năm 2017 Ngày 12/10/2017, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ lần thứ 14 của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong năm 2017. Dưới đây là những phần trích từ tường thuật … Continue reading Họp Báo Bộ Ngoại Giao Việt Nam 3/8/2017