Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Việc Đài Loan Diễn Tập Bắn Đạn Thật ở Đảo Ba Bình, Quần Đảo Trường Sa 24/8/2017

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngày 24 tháng 8 năm 2017 Ngày 24/8/2017, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam có … Continue reading Phát Biểu của Người Phát Ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam về Việc Đài Loan Diễn Tập Bắn Đạn Thật ở Đảo Ba Bình, Quần Đảo Trường Sa 24/8/2017