Thành Viên Dự Án

Xem lịch sử hình thành Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: https://thanhnien.vn/thoi-su/bao-ve-chu-quyen-bien-dong-1217339.html

Thành viên Dự án:

Nguyễn Hồng Thao (PGS.TS)

Một chuyên gia trong lãnh vực Luật quốc tế

Trương Minh Huy Vũ (TS)

Phạm Hoàng Quân (Nhà nghiên cứu độc lập)

Nguyễn Ngọc Lan (TS)

Nguyễn Trịnh Đôn (TS)

Và một số chuyên gia, nhà nghiên cứu khác khác.

———-

Điều phối dự án: Nguyễn Hồng Thao. Liên hệ tại địa chỉ sukybiendong@gmail.com.

Trợ lý Dự án: Lê Xuân Phương.

———–

Điều kiện cần để trở thành thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là phải đáp ứng 1 trong 3 năng lực sau:

(1) năng lực nghiên cứu; 

(2) năng lực quản lý; và/hoặc 

(3) năng lực mở rộng mạng lưới quan hệ, giúp Dự án vận động gây quỹ. 

Năng lực nghiên cứu ở đây phải được thể hiện qua những công trình nghiên cứu được đăng ở những ấn phẩm chuyên môn quốc tế có bình duyệt (peer-reviewed) và được công nhận.

(Cập nhật ngày 05/03/2021).