Thành Viên Dự Án

Xem lịch sử hình thành Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: https://thanhnien.vn/thoi-su/bao-ve-chu-quyen-bien-dong-1217339.html

Thành viên Dự án:

Nguyễn Hồng Thao (PGS.TS, Đại học Paris I Pantheon-Sorbonne, CH Pháp)

Vân Phạm (TS, CHLB Đức)

Nguyễn Trung Việt (TS, Vương quốc Anh)

Trương Minh Huy Vũ (Đại học Bonn, CHLB Đức)

Phạm Hoàng Quân (Nhà nghiên cứu độc lập)

Nguyễn Ngọc Lan (TS, ​​Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh)

Nguyễn Trịnh Đôn (Đại học Calgary, Canada)

Và một số chuyên gia, nhà nghiên cứu khác tại Anh và Canada.

———-

Trợ lý Dự án:

TS. Nguyễn Nhật Minh (tạm thời)

———–

Liên hệ:

Email: sukybiendong@gmail.com

———–

Điều kiện cần để trở thành thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông là phải đáp ứng 1 trong 3 năng lực sau:

(1) năng lực nghiên cứu; 

(2) năng lực quản lý; và/hoặc 

(3) năng lực mở rộng mạng lưới quan hệ, giúp Dự án vận động gây quỹ. 

Năng lực nghiên cứu ở đây phải được thể hiện qua những công trình nghiên cứu được đăng ở những ấn phẩm chuyên môn quốc tế có bình duyệt (peer-reviewed) và được công nhận.

(Cập nhật ngày 10/10/2021).