Lời Chúc Năm Mới Và Thông Báo Nghỉ Lễ Từ Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông kính chúc quý bạn đọc những ngày nghỉ lễ ấm áp, đoàn tụ, một Giáng Sinh an lành cho những độc giả theo văn hoá phương Tây, và một Năm Mới nhiều sức khoẻ, mọi sự tốt lành, và minh triết. Vì một số thành viên và cộng … Continue reading Lời Chúc Năm Mới Và Thông Báo Nghỉ Lễ Từ Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông

Bản Tin Biển Đông Có Nên Tiếp Tục Duy Trì?

Cộng đồng có còn muốn Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tiếp tục duy trì Bản Tin Biển Đông hàng tuần và Bản tin Biển Đông qua bản đồ AIS vệ tinh, với những đặc điểm sau: 1. Thông tin trung thực, khách quan, là chính nó chứ không thêm bớt, không kịch tính … Continue reading Bản Tin Biển Đông Có Nên Tiếp Tục Duy Trì?

Báo Cáo Diễn Tiến Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông 2018 – 2020

Toàn văn Báo cáo: Bao Cao Du An va Tai Chinh Thang 1_2018 – Thang 10_2020_SCSCI MỤC LỤC I. THƯ NGỎ TỪ DỰ ÁN ĐẠI SỰ KÝ BIỂN ĐÔNG II. SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TỪ NĂM 2018 - 2020 II.1. Bản Tin Biển Đông II.2. Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông … Continue reading Báo Cáo Diễn Tiến Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông 2018 – 2020

Thư Ngỏ Từ Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông

Kính gửi các độc giả, nhà tài trợ, các thân hữu, đồng nghiệp, và đồng bào quan tâm tới vấn đề Biển Đông, Biển Đông vẫn không được yên bình và ổn định trong những năm 2018, 2019 và 2020. Trung Quốc, dựa trên yêu sách áp đặt gần như toàn bộ Biển Đông, vẫn … Continue reading Thư Ngỏ Từ Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông

Giới Thiệu Chuyên Mục Bản Tin Biển Đông Hàng Tuần

Được sự tài trợ kinh phí của một nhà tài trợ ủng hộ các hoạt động của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, chúng tôi sẽ bắt đầu thử nghiệm giới thiệu Bản tin Biển Đông hàng tuần, tổng hợp thông tin, bình luận và phân tích đáng chú ý trong tuần về vấn … Continue reading Giới Thiệu Chuyên Mục Bản Tin Biển Đông Hàng Tuần

Thư Ngỏ: Mời Chung Tay cùng Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông!

Kính gửi quý độc giả của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, Khi nhà nghiên cứu Ryan Martinson lần đầu tiên phát hiện qua AIS vệ tinh và đưa tin trên Twitter về sự việc tàu Hải Dương Địa Chất 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đầu tháng 7/2019, … Continue reading Thư Ngỏ: Mời Chung Tay cùng Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông!

Báo Cáo Diễn Tiến Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông 2015 – 2017

Đọc bản PDF toàn văn báo cáo ở Báo cáo diễn tiến Dự án Đại Sự Ký Biển Đông 2015 - 2017 (signed) MỤC LỤC A. GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐẠI SỰ KÝ BIỂN ĐÔNG B. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ Hồ sơ chủ quyền ở Biển Đông Diễn biến thực địa Các yêu sách biển … Continue reading Báo Cáo Diễn Tiến Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông 2015 – 2017

Tiến Sỹ Nguyễn Hồng Thao Nói về Lập Trường của Việt Nam đối với Các Vấn Đề trên Biển Đông

Qua quan sát của mình, TS. Nguyễn Hồng Thao cho rằng Việt Nam đã hành xử phù hợp với Công ước Luật Biển khi xem xét đến quy chế không một thực thể địa lý nào ở Trường Sa tạo ra vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng. Một ví dụ ông dẫn ra là đệ trình chung Malaysia - Việt Nam về ranh giới thềm lục địa mở rộng tới Uỷ ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc vào tháng 5/2009 trong đó hai bên đã không cho các đảo ở Trường Sa một thềm lục địa riêng. Cách giải thích này cũng phù hợp với phán quyết của Toà trọng tài năm 2016 về vụ kiện Biển Đông và Tuyên bố của Việt Nam ủng hộ quyền tài phán của Tòa năm 2015.