Sứ Mệnh & Nguyên Tắc Hoạt Động

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

I. SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1. Đạo đức khoa học

2. Tính độc lập

3. Tính chuyên nghiệp

4. Tính hợp tác

5. Tính minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân

6. Tính bản quyền
———–

LỜI GIỚI THIỆU

Tài liệu này được xây dựng dựa trên sự học hỏi tài liệu của những cơ sở nghiên cứu độc lập và các tờ báo trung lập uy tín hàng đầu trên thế giới, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS – Hoa Kỳ), Quỹ Körber (Körber Stiftung – Đức), Cơ quan Truyền thông Pháp (Agence France-Presse), Viện Các vấn đề quốc tế Singapore (SIIA)… và nội dung khoá học về đạo đức khoa học mà một thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã theo học tại Đức. Các nội dung trong tài liệu được xây dựng phù hợp với điều kiện hiện tại của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, và sẽ tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của Dự án. Trong mọi hoàn cảnh, các hoạt động của Dự án phải đảm bảo các giá trị nền tảng của Dự án và hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế.

I. SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông – South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI) là một dự án độc lập, phi lợi nhuận, phi chính trị với sứ mệnh xây dựng các biên niên sự kiện, tổng hợp và hệ thống hoá tư liệu, thông tin gốc hoặc gần với gốc nhất về các chủ đề quan trọng của tranh chấp Biển Đông theo tiêu chuẩn khoa học, đa chiều một cách duy lý. Mục đích của Dự án nhằm góp phần cung cấp tư liệu và một bức tranh tổng thể và hệ thống về diễn tiến tranh chấp tại Biển Đông cho các nhà phân tích và hoạch định chính sách, và cho những ai đang quan tâm theo dõi và mong mỏi một giải pháp công bằng, hoà bình và hiệu quả cho tranh chấp Biển Đông.

Các giá trị nền tảng và là những nguyên tắc hướng dẫn hoạt động của dự án là: khoa học, có tính hệ thống hoá, độc lập, phi lợi nhuận. Mọi ấn phẩm của Dự án phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, không bẻ cong, không thêm bớt thực tế. Chúng tôi không vận động hành lang, không định hướng suy nghĩ một chiều. Chúng tôi cung cấp thông tin và góc nhìn đa chiều duy lý để độc giả tự có những đánh giá độc lập của riêng mình.

Các biên niên sự kiện và bộ hồ sơ/tư liệu của Dự án được xây dựng, tổng hợp và nghiên cứu theo 4 hướng sau:

  1. Hồ sơ chủ quyền ở Biển Đông.
  2. Diễn biến tranh chấp
  3. Các yêu sách biển và Luật Biển quốc tế
  4. Quản lý và giải quyết tranh chấp.

Trong một vấn đề có tính chính trị cao với sự đối kháng quyết liệt lợi ích giữa các quốc gia, các tổ chức chính trị, như vấn đề tranh chấp Biển Đông, luật pháp quốc tế và sự thật có nguy cơ bị át chế bởi các áp lực về kinh tế, chính trị và tam chiến [1], các nhà hoạch định chính sách và công luận cần có thông tin, dữ liệu khách quan, đáng tin cậy, những phân tích đa chiều để từ đó có những hiểu biết chính xác, nhằm hướng tới những phân tích và giải pháp đúng đắn cho an ninh và hoà bình Biển Đông. Và đây là vị trí chúng tôi lựa chọn trong nỗ lực thể hiện trách nhiệm của một công dân đối với đất nước và của một thành viên trong cộng đồng thế giới, phù hợp với những kỹ năng nghiên cứu khoa học chúng tôi được đào tạo. Chúng tôi cũng tin rằng đây là một trong những con đường không thể không đi trong tổng thể các giải pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông hoà cùng mong muốn và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghiên cứu là một trong những yếu tố then chốt để duy trì uy tín và sứ mệnh của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

1. Đạo đức khoa học

Chúng tôi tuân thủ các giá trị chung trong nghiên cứu khoa học, bao gồm:

Trung thực: truyền tải thông tin một cách trung thực và tôn trọng các cam kết.

Chính xác: Kiểm tra cẩn thận trong công việc để truyền tải chính xác thông tin và tri thức, tránh sai sót.

Hiệu quả: sử dụng tài nguyên và tài chính một cách khôn ngoan và tránh lãng phí.

Khách quan: sự thật và dữ liệu (facts) phải được đặt lên hàng đầu cho dù trái với quan điểm cá nhân. Tránh thiên vị, thiên kiến.

Không đạo văn: Đạo văn được định nghĩa là chiếm đoạt trái phép ý tưởng, ngôn ngữ, sản phẩm trí tuệ của người khác và biến thành của mình. Các sản phẩm của Dự án đều phải tuân thủ nguyên tắc không đạo văn, và nghiêm túc ghi nhận đúng đắn khi sử dụng nội dung trí tuệ của người khác. 

2. Tính độc lập

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông được khởi động bởi những nhà nghiên cứu chung mối quan tâm về Biển Đông, Dự án không thuộc bất kỳ tổ chức chính trị hay doanh nghiệp nào. Dự án Đại Sự Ký Biển Đông giữ quyền kiểm soát đối với nội dung trí tuệ và hướng đi, đề xuất và hoạt động của Dự án. Các nhà tài trợ Dự án hỗ trợ tài chính cho Dự án trên tinh thần chia sẻ các giá trị và con đường đi của Dự án, và muốn giúp Dự án có thể tồn tại một cách độc lập, phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng.

Quan điểm của từng thành viên, cộng tác viên trong Dự án được thể hiện qua các bài viết, phỏng vấn, phát biểu là quan điểm cá nhân của thành viên, cộng tác viên đó, không nhất thiết là quan điểm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tôn trọng tự do học thuật, không can thiệp vào niềm tin, quan điểm mà các thành viên, cộng tác viên lựa chọn. Miễn sao sự đóng góp vào các sản phẩm của Dự án đảm bảo các giá trị và các nguyên tắc hoạt động của Dự án.  

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông có thể mời các quan chức chính phủ tham gia vào công việc của Dự án. Những phát biểu ở tư cách quan chức chính phủ sẽ được ghi chú rõ ràng dù có thể ẩn danh tính cụ thể. Trong trường hợp sản phẩm của Dự án được tài trợ bởi một nhà tài trợ cụ thể, không phải là từ quỹ chung của Dự án, Dự án phải thông báo thông tin nhà tài trợ cho các quan chức chính phủ được mời biết để họ có đủ thông tin quyết định có nhận lời mời của Dự án hay không.

3. Tính chuyên nghiệp

Đây là một Dự án được thực hiện tự nguyện trong thời gian cá nhân của các thành viên và cộng tác viên Dự án. Tài chính dành cho các cộng tác viên hiện giờ còn rất khiêm tốn và chưa ổn định. Bởi vậy các thành viên, cộng tác viên Dự án được tự do quyết định nhận hay không nhận thực hiện một công việc mà Dự án triển khai. Nhưng một khi đã nhận việc, các thành viên, cộng tác viên Dự án được yêu cầu phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, kỹ lưỡng, có tính xây dựng.

Các nghiên cứu, phân tích, bình luận được Dự án lựa chọn để giới thiệu tới cộng đồng, dù là của các thành viên, cộng tác viên của Dự án hay của các nhà nghiên cứu bên ngoài, đáp ứng ít nhất một trong hai tiêu chuẩn: (1) cung cấp tri thức nền có tính hệ thống và tổng hợp diễn giải cho một vấn đề; (2) là những phân tích, quan điểm có tính giải pháp hoặc có ý tưởng mới quan trọng.   

4. Tính hợp tác

Ngày nay, khi các vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết đều là những bài toán lớn vượt ngoài sức lực của cá nhân, và Biển Đông là một bài toán lớn phức tạp, sự cân bằng giữa tôn trọng giá trị cá nhân với năng lực hợp tác làm việc chung được coi là nền tảng để có thể thực hiện công việc hiệu quả, tạo ra các sản phẩm hữu ích, có giá trị cho cộng đồng. Và đây là phương châm làm việc của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. 

Ở Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, các thành viên và cộng tác viên sẽ được thể hiện hết năng lực và sáng tạo của mình, được tôn trọng khi bày tỏ ý kiến, được khuyến khích học hỏi cái mới, và được đánh giá ghi nhận đúng với những đóng góp cho Dự án.

Mọi sự tranh luận trong công việc đều nhằm hướng tới đạt kết quả tốt nhất cho công việc, không phải để phân thắng thua. 

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cũng luôn sẵn lòng mở rộng hợp tác với các nhóm khác trên nguyên tắc tôn trọng, ghi nhận đúng đắn chất xám và đóng góp của các bên.

5. Tính minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân

Các sản phẩm và các hoạt động thu chi tài chính của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông được công bố công khai. 

Thông tin cá nhân của các thành viên, cộng tác viên, các nhà tài trợ, đối tác, thân hữu và độc giả tương tác với Dự án được bảo vệ. Các thành viên, cộng tác viên và những ai tham gia đóng góp cho Dự án được lựa chọn ẩn danh khi được đề cập trong các ấn phẩm và giao tiếp của Dự án với công luận và với bên thứ ba, nếu cảm thấy cần thiết để tránh phiền nhiễu có thể có.  

6. Tính bản quyền

Bản quyền tất cả các sản phẩm xuất phát từ ý tưởng của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông thuộc về Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Các sản phẩm của dự án có thể được đăng lại, sử dụng với mục đích phi lợi nhuận mà không cần phải xin phép trước, với điều kiện ghi rõ nguồn và link dẫn tới bản gốc.

Đối với việc sử dụng các sản phẩm của dự án cho mục đích thương mại thì cần phải liên hệ với người điều phối dự án và phải có sự chấp nhận bằng văn bản của Ban biên tập dự án. Email liên hệ: sukybiendong@gmail.com.

(Cập nhật ngày 14/10/2020).

———–

Chú thích:

[1] Stefan Halper (2013) China – The Three Warfares. Một bản PDF được lưu trữ ở Thư viện Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tại https://drive.google.com/file/d/1wtg63z0z5GeNY9xova64_i9FOFDVjeoV/view

Advertisement