Bản Tin Biển Đông Số 10

(Tuần từ 16/12 - 22/12/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News  Trong bản tin tuần số 10 (từ 16/12 – 22/12/2019) có những nội dung chính sau: I - TRÊN THỰC ĐỊA Trung Quốc ra mắt tàu lượn và Chương trình quan sát môi trường … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 10

Advertisement

Bản Tin Biển Đông Số 4

(Tuần từ 04 - 10/11/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 4 (từ 04 – 10/11/2019) có những nội dung chính sau: I – TRÊN THỰC ĐỊA Trung Quốc bắn pháo sáng cảnh báo máy bay quân sự Philippines Tàu … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 4

Biển Đông Có Gì Mới 1/6/2019

Tổng hợp và biên tập: Nhật Minh Ngày 1 tháng 6 năm 2019 ---------- ĐỐI THOẠI SHANGRI-LA 2019 Trong ngày thứ hai diễn đàn Đối thoại, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Anh, và Pháp đã lần lượt có bài phát biểu về lập trường của mỗi nước đối với … Continue reading Biển Đông Có Gì Mới 1/6/2019

Biển Đông Có Gì Mới 28/5/2019

Tổng hợp và biên tập: Nhật Minh Ngày 28 tháng 5 năm 2019. ---------- A. TÀI LIỆU CỦA CHÍNH PHỦ France unveils its defence policy in the Indo-Pacific "The 2019 edition shows France's long-term and unremitting commitment to developing useful links and joint actions in favour of our shared security." https://maritimearchives.files.wordpress.com/2019/05/france-and-security-in-the-indo-pacific-2019.pdf B. SỰ KIỆN 1. … Continue reading Biển Đông Có Gì Mới 28/5/2019

Tuyển Tập Báo Cáo Chuyên Gia về Cơ Sở Hạ Tầng, Những Ý Tưởng và Chiến Lược ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Infrastructure, Ideas, and Strategy in the Indo-Pacific Biên tập: John Hemmings Nhóm tác giả: Kun-Chin Lin, Kei Koga, Rahul Roy-Chaudhuri, Harsh Pant, Euan Graham, Ian Easton, David Scott và Satoru Nagao Henry Jackson Society ngày 2 tháng 4 năm 2019 Giới thiệu của Henry Jackson Society về ấn phẩm An expert panel of scholars  have … Continue reading Tuyển Tập Báo Cáo Chuyên Gia về Cơ Sở Hạ Tầng, Những Ý Tưởng và Chiến Lược ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Mike Pence: Hoa Kỳ Tìm Kiếm Sự Hợp Tác, Chứ Không Phải Kiểm Soát, ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Tác giả: Mike Pence The Washington Post ngày 09 tháng 11 năm 2018 Biên dịch: Đặng Sơn Duân Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 14 tháng 11 năm 2018 Lời giới thiệu: Khác với bài phát biểu tại viện Hudson đầu tháng 10 vừa rồi đậm nét hùng biện và chỉ dừng ở … Continue reading Mike Pence: Hoa Kỳ Tìm Kiếm Sự Hợp Tác, Chứ Không Phải Kiểm Soát, ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Biển Đông Có Gì Mới 29/10/2018

Tổng hợp và biên dịch: Nhật Minh Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 30 tháng 10 năm 2018 Trung Quốc - Philippines cùng khai thác Biển Đông? Trong khi văn kiện cuối cùng về cùng khai thác năng lượng trên Biển Đông với Trung Quốc vẫn còn để ngỏ, các quan chức Philippines thừa … Continue reading Biển Đông Có Gì Mới 29/10/2018

Toàn Văn Phát Biểu Khai Mạc của Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hội Thảo Ấn Độ Dương 27/8/2018

Nguồn: Vietnam Government Portal Biên dịch: Nhật Minh Sau đây là toàn văn bài phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hội thảo Ấn Độ Dương lần thứ 3 tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 8. DIỄN VĂN KHAI MẠC CỦA NGÀI PHẠM … Continue reading Toàn Văn Phát Biểu Khai Mạc của Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Hội Thảo Ấn Độ Dương 27/8/2018

Bài Diễn Thuyết của Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop tại Hiệp Hội Châu Á: “ASEAN: Mối Liên Hệ của Ấn Độ – Thái Bình Dương”

Nguồn: Hiệp hội Châu Á và Trang nhà của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop Ngày 8 tháng 3 năm 2018 Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Úc đã có một bài diễn thuyết tại Hiệp Hội Châu Á ở New York, với nội dung về quan hệ giữa Úc và các nước Đông … Continue reading Bài Diễn Thuyết của Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop tại Hiệp Hội Châu Á: “ASEAN: Mối Liên Hệ của Ấn Độ – Thái Bình Dương”