Tuyển Tập Báo Cáo Chuyên Gia về Cơ Sở Hạ Tầng, Những Ý Tưởng và Chiến Lược ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Infrastructure, Ideas, and Strategy in the Indo-Pacific Biên tập: John Hemmings Nhóm tác giả: Kun-Chin Lin, Kei Koga, Rahul Roy-Chaudhuri, Harsh Pant, Euan Graham, Ian Easton, David Scott và Satoru Nagao Henry Jackson Society ngày 2 tháng 4 năm 2019 Giới thiệu của Henry Jackson Society về ấn phẩm An expert panel of scholars  have … Continue reading Tuyển Tập Báo Cáo Chuyên Gia về Cơ Sở Hạ Tầng, Những Ý Tưởng và Chiến Lược ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Advertisement