Bản Tin Biển Đông Số 13

(Tuần từ ngày 8 – 15/3/2020) Thực hiện bản tin: Nguyễn Thế Phương Hiệu đính lần cuối: Nguyễn Trịnh Đôn Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Hình ảnh vệ tinh nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải cho thấy diễn tiến đóng tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Hải quân … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 13

Advertisement

Bản Tin Biển Đông Số 10

(Tuần từ 16/12 - 22/12/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News  Trong bản tin tuần số 10 (từ 16/12 – 22/12/2019) có những nội dung chính sau: I - TRÊN THỰC ĐỊA Trung Quốc ra mắt tàu lượn và Chương trình quan sát môi trường … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 10

Bản Tin Biển Đông Số 9

(Tuần từ 09/12 – 15/12/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News & Mai Hải Tiến Trong bản tin tuần số 9 (từ 09/12 – 15/12/2019) có những nội dung chính sau: I - CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC “NGẦM ỦNG HỘ LÃNH THỔ TRUNG QUỐC" … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 9

Bản Tin Biển Đông Số 8

(Tuần từ 02/12 – 08/12/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 8 (từ 02/12 – 08/12/2019) có những nội dung chính sau: I - TRÊN THỰC ĐỊA Nga, Việt Nam tổ chức diễn tập cứu hộ chung trên Biển Đông … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 8

Bản Tin Biển Đông Số 7

(Tuần từ 25/11 – 01/12/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 7 (từ 25/11 – 01/12/2019) có những nội dung chính sau: I – TRÊN THỰC ĐỊA Trung Quốc thiết lập khí cầu do thám ở Trường Sa Hải cảnh … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 7

Bản Tin Biển Đông Số 6

(Tuần từ 18 – 24/11/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 6 (từ 18 – 24/11/2019) có những nội dung chính sau: I – TRÊN THỰC ĐỊA Hải quân Trung Quốc sử dụng tàu dân sự để tiếp tế cho … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 6

Bản Tin Biển Đông Số 5

(Tuần từ 11 – 17/11/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 5 (từ 11 – 17/11/2019) có những nội dung chính sau: I – TRÊN THỰC ĐỊA Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan Trung Quốc thử nghiệm … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 5

Bản Tin Biển Đông Số 4

(Tuần từ 04 - 10/11/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 4 (từ 04 – 10/11/2019) có những nội dung chính sau: I – TRÊN THỰC ĐỊA Trung Quốc bắn pháo sáng cảnh báo máy bay quân sự Philippines Tàu … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 4

Bản Tin Biển Đông Số 3

(Tuần từ 28 – 03/11/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 3 (từ 28 – 03/11/2019) có những nội dung chính sau: I – TRÊN THỰC ĐỊA Thêm thông tin về vụ Hải Dương Địa Chất 8 được tiết lộ … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 3

Bản Tin Biển Đông Số 2

(Tuần từ 21 – 27/10/2019) Tổng hợp và biên dịch: Mai Hải Tiến Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Trong bản tin tuần số 2 (từ 21 – 27/10/2019) có những nội dung chính sau: I. TRÊN THỰC ĐỊA Giàn khoan Hakuryu-5 rút khỏi lô 06.1, nhóm tàu Hải dương Địa chất 8 … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 2