Bản Tin Biển Đông Số 1

(Tuần từ 14 - 20/10/2019) Tổng hợp và biên dịch: Trần Thị Kim Nguyên Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News và Trần Thị Kim Nguyên Trong bản tin tuần số 1 (từ 14 - 20/10/2019) có những nội dung chính sau: I. Trên thực địa Hình ảnh vệ tinh tiết lộ nhà máy … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 1

Bản Tin về Diễn Biến xung quanh Đàm Phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông Tháng 3/2018

Viết bản tin: Lục Minh Tuấn Nguồn tin: South China Sea News và Lục Minh Tuấn Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, ngày 2 tháng 4 năm 2018 >> Đọc bản PDF tại Lục Minh Tuấn et al._Bản tin COC tháng 3 năm 2018 Tháng 3/2018 là thời điểm các nước ASEAN và Trung Quốc … Continue reading Bản Tin về Diễn Biến xung quanh Đàm Phán Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông Tháng 3/2018