44 Năm Hoàng Sa

Câu chuyện và nguồn tư liệu của chị Lâm Nguyễn Ngày 18 tháng 1 năm 1974 Câu chuyện sau mình đã kể nhiều lần. Lần này nhắc lại vì có thêm một vài thông tin mà mình tình cờ tìm được về những gì liên quan đến sự kiện Hoàng Sa (19/01/1974 - 19/01/2018). Ba Chieu … Continue reading 44 Năm Hoàng Sa

Một bản chụp bản gốc Bạch thư (Sách trắng) về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hoà

Sau khi Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực, vào năm 1975, Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hoà đã công bố một bạch thư với tựa đề "White paper on the Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) Islands", tạm dịch là "Bạch thư về hai quần đảo Hoàng Sa và … Continue reading Một bản chụp bản gốc Bạch thư (Sách trắng) về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hoà