44 Năm Hoàng Sa

Câu chuyện và nguồn tư liệu của chị Lâm Nguyễn Ngày 18 tháng 1 năm 1974 Câu chuyện sau mình đã kể nhiều lần. Lần này nhắc lại vì có thêm một vài thông tin mà mình tình cờ tìm được về những gì liên quan đến sự kiện Hoàng Sa (19/01/1974 - 19/01/2018). Ba Chieu … Continue reading 44 Năm Hoàng Sa