[Tư Liệu Gốc] “Ý Kiến Sơ Bộ Về Vận Động Quần Chúng Năm 1953” Của La Quý Ba

Khảo cứu: Alex-Thái Đình Võ

Alex-Thái Đình Võ là tiến sĩ tốt nghiệp tại Đại học Cornell, chuyên về lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á. Hiện ông đang làm việc tại Viện Việt Nam và Lưu Trữ, Đại học Texas Tech, Hoa Kỳ. Những tư liệu dưới đây là bản chụp tư liệu gốc đã được ông công bố trên Tạp chí SOJOURN xuất bản bởi Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak (ISEAS-Yusof Ishak Institute) vào sau đó chia sẻ rộng rãi trên Facebook cá nhân, cho chúng ta biết một miếng ghép quan trọng về một giai đoạn trong chiều dài quan hệ Việt – Trung thời hiện đại.

Lời giới thiệu của TS. Alex-Thái Đình Võ

Cải cách ruộng đất ở Việt Nam từ năm 1953 đến 1956 là một sự kiện lịch sử quan trọng đã gây nhiều tranh cải trong hơn nửa thế kỷ qua. Một trong những chủ đề tranh cải gây cấn nhất là vai trò của cố vấn Trung Quốc trong việc ảnh hưởng giới lãnh đạo Việt Nam thi hành cải cách ruộng đất. Bản “Ý kiến sơ bộ về vận động quần chúng năm 1953” của La Quý Ba, người được Bắc Kinh cử sang Việt Nam để trực tiếp cố vấn cho giới lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (VNDCCH), trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trường Chinh, là một văn bản giá trị vì nó cho thấy những khía cạnh ít được biết đến của mối quan hệ Việt – Trung vào đầu những năm 1950. Đây là một giai đoạn quan trọng khi VNDCCH, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và Đảng Lao Động Việt Nam, phụ thuộc nhiều vào mô hình cách mạng của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc (CHNDTQ) trong việc thực hiện các chính sách quân sự, kinh tế và xã hội của mình. Các sử gia và nhà quan sát đã tranh luận rất nhiều về mối quan hệ mật thiết và cốt yếu giữa các đồng minh cộng sản này, nhưng họ đã tìm thấy rất ít bằng chứng tài liệu để chứng minh cho những luận điểm của họ. Bản khuyến nghị của La Quý Ba có thể không phải là tài liệu duy nhất hiện có thể truy cập được để chứng minh mối quan hệ quan trọng giữa hai nước đồng minh, nhưng bản khuyến nghị ấy đáng được xuất bản và tham khảo vì tầm quan trọng của những đề xuất của La Quý Ba trong việc định hình việc thực hiện cải cách ruộng đất của VNDCCH cũng như ảnh hưởng quan trọng của chương trình đó đối với Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và việc củng cố quyền lực của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Xem thêm phân tích của tác giả về tư liệu nói trên ở đây.

—————-

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang nỗ lực duy trì tri thức mở, độc lập, phi chính trị và phi lợi nhuận. Dựa vào hỗ trợ tài chính từ cộng đồng là cách để chúng tôi có thể tồn tại độc lập vì lợi ích đất nước và cộng đồng. Mỗi sản phẩm của Dự án đều được thực hiện với thái độ nghiêm túc, khoa học dù trong giới hạn thời gian cá nhân của các thành viên và cộng tác viên Dự án. Nếu độc giả thấy cần phải có một dự án tri thức độc lập, hãy chung tay với chúng tôi để Dự án có thể duy trì hoạt động. Xem hướng dẫn tài trợ ở đây: https://dskbd.org/tai-tro-cho-du-an/. Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Xem thêm: Kế hoạch Bản Tin Biển Đông năm 2023 của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.