Lập Trường Chung Của Pháp, Đức, Anh Về Biển Đông

Vào ngày 16/9/2020, ba nước Pháp, Đức và Anh đã gửi Công hàm cùng một nội dung tới Ban thư ký Liên Hợp Quốc để bày tỏ lập trường chung của ba nước về các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông được đề cập trong các Công hàm của nước này mang số hiệu CML/14/2019 ngày 12/12/2019, CML/11/2020 ngày 23/3/2020, CML/42/2020 ngày 17/4/2020, CML/46/2020 ngày 2/6/2020, CML/48/2020 ngày 18/6/2020, CML/54/2020 ngày 29/7/2020 và CML/56/2020 ngày 7/8/2020, cũng như phụ lục trong lá thư ngày 9/6/2020 của Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc, liên quan đến đệ trình yêu sách thềm lục địa của Malaysia ngày 12/12/2019 gửi tới Uỷ ban Ranh giới Thềm lục địa. 

Dưới đây là bản dịch toàn văn tuyên bố lập trường chung của ba nước. Bản dịch được thực hiện bởi một thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Lập trường gồm 4 điểm như sau:

1. Pháp, Đức và Vương quốc Anh, với tư cách là các Quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, mong muốn tái khẳng định lập trường pháp lý của mình như sau:

– Pháp, Đức và Vương quốc Anh nhắc lại tính chất phổ quát và thống nhất của UNCLOS – một công ước đặt ra khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên đại dương và biển, đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải duy trì tính toàn vẹn của Công ước, như được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tái khẳng định trong nghị quyết hàng năm về đại dương và luật biển.

– Pháp, Đức và Vương quốc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không bị cản trở thực thi quyền tự do trên biển cả, đặc biệt là quyền tự do hải hành và không hành, và quyền đi lại vô hại được ghi trong UNCLOS, bao gồm cả ở Biển Đông.

– Pháp, Đức và Vương quốc Anh nhấn mạnh các điều kiện cụ thể và đầy đủ được quy định trong Công ước về việc áp dụng các đường cơ sở thẳng và đường cơ sở quần đảo được xác định trong Phần II và Phần IV của UNCLOS. Bởi vậy, không có cơ sở pháp lý nào cho các Quốc gia lục địa gộp các quần đảo hoặc các thực thể địa lý biển thành một đơn vị tổng thể mà không tôn trọng các quy định liên quan trong Phần II của UNCLOS hoặc bằng cách sử dụng các quy định trong Phần IV chỉ áp dụng cho các Quốc gia quần đảo.

– Pháp, Đức và Vương quốc Anh cũng nhấn mạnh các điều kiện cụ thể và đầy đủ được quy định trong Công ước về việc áp dụng chế độ đảo đối với các thực thể địa lý được hình thành tự nhiên. Các hoạt động xây đảo hoặc các hình thức biến đổi nhân tạo khác không thể thay đổi quy chế pháp lý của một thực thể địa lý theo UNCLOS.

– Pháp, Đức và Vương quốc Anh cũng nhấn mạnh rằng các yêu sách liên quan đến việc thực thi “quyền lịch sử” trên Biển Đông là không tuân thủ luật quốc tế và các điều khoản của UNCLOS, và nhắc lại rằng phán quyết ngày 12/7/2016 của trọng tài vụ Philippines kiện Trung Quốc đã khẳng định rõ ràng điều này.

– Pháp, Đức và Vương quốc Anh giữ quan điểm rằng tất cả các yêu sách biển ở Biển Đông cần được thiết lập và giải quyết một cách hoà bình phù hợp với các nguyên tắc và các điều khoản của UNCLOS cũng như các phương tiện và thủ tục giải quyết tranh chấp được quy định trong Công ước.

2. Lập trường trên được tái khẳng định mà không phương hại đến các yêu sách cạnh tranh chủ quyền của các quốc gia ven biển đối với các thực thể đất được hình thành tự nhiên và các khu vực thềm lục địa ở Biển Đông. Pháp, Đức và Vương quốc Anh giữ vị trí trung lập [về những yêu sách này].

3. Công hàm chung này phản ánh những lập trường pháp lý lâu dài của chúng tôi và bổ sung cho mà không phương hại đến bất kỳ lập trường nào khác mà Pháp, Đức và Vương quốc Anh đã nêu trong quá khứ, cả ở phương diện song phương hay cùng với các Quốc gia thành viên khác của UNCLOS.

4. Với tư cách là các Quốc gia thành viên UNCLOS, Pháp, Đức và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục duy trì và khẳng định các quyền và tự do của mình như được quy định trong UNCLOS và góp phần thúc đẩy hợp tác trong khu vực theo quy định của Công ước.

Xem thêm:

Toàn văn công hàm của Pháp:

Click to access 2020_09_16_FRA_NV_UN_001_FR.pdf

Toàn văn công hàm của Đức:

Click to access 2020_09_16_DEU_NV_UN_001.pdf

Toàn văn công hàm của Vương quốc Anh:

Click to access 2020_09_16_GBR_NV_UN_001.pdf

———-

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang nỗ lực duy trì tri thức mở, độc lập và phi chính trị. Mỗi sản phẩm của Dự án đều được thực hiện với thái độ nghiêm túc, khoa học dù trong giới hạn thời gian cá nhân của các thành viên và cộng tác viên Dự án. Nếu độc giả thấy sản phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông hữu ích, hãy chung tay với Dự án để Dự án có thể duy trì hoạt động. Mọi khoản tài trợ xin gửi về: Tài khoản Paypal: sukybiendong@gmail.com. Hay chuyển khoản: Hoàng Việt. Số tài khoản: 207503269. Ngân hàng ACB (Asia Commercial Bank). Báo cáo tài chính sẽ được tổng kết vào cuối năm. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Advertisement

3 thoughts on “Lập Trường Chung Của Pháp, Đức, Anh Về Biển Đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.