Phản Kháng Chống Trung Quốc và Chính Sách của Việt Nam đối với Trung Quốc ở Biển Đông

Domestic Protests and Foreign Policy: An Examination of Anti-China Protests in Vietnam and Vietnamese Policy Towards China Regarding the South China Sea

Tác giả: Phuong Hoang

Journal of Asian Security and International Affairs 6(1) 1–29, 2019

viet-trung

Abstract:

The Sino-Vietnamese relationship is characterized by asymmetry, yet Vietnam’s post-Cold War foreign policy towards China encompasses three paradigms: (a) internal and external balancing against China, (b) greater international integration to prevent political and economic dependence on China and (c) ‘cooperation’ with China on mutual interests while ‘struggling’ against China’s encroachment on Vietnam’s sovereignty. The ongoing dispute in the South China Sea presents a primary security concern for Vietnam as well as a challenge to its bilateral relations with China, particularly as maritime tensions provoke nationalist and antiChina protests among the Vietnamese public. This article presents an analysis of anti-China protests in Vietnam that resulted from South China Sea tensions between 2007 and 2017 in order to examine whether the protests—which are rare in Vietnam—had any effect on Vietnam’s foreign policy towards China. The findings reveal that the protests did not result in a change in Vietnam’s foreign policy towards China both during the maritime crises or in the long term.

Nguồn toàn văn: http://viet-studies.net/kinhte/VNAntiChinaPolicy_Ap2019.pdf

Phuong Hoang đến từ Đại học Tình báo Quốc gia Mỹ.

———-

Các ấn phẩm giới thiệu trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không nhất thiết thể hiện quan điểm của tất cả thành viên và cộng tác viên, hay các nhà tài trợ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang nỗ lực duy trì tri thức mở, độc lập. Mỗi sản phẩm của Dự án đều được thực hiện với thái độ nghiêm túc, khoa học dù trong giới hạn thời gian cá nhân của các thành viên và cộng tác viên Dự án. Nếu độc giả thấy sản phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông hữu ích và muốn giúp Dự án duy trì hoạt động phi chính trị và phi lợi nhuận, hãy tài trợ cho chúng tôi thông qua địa chỉ Paypal sukybiendong@gmail.com. Báo cáo tài chính sẽ được thông báo vào cuối mỗi hai năm. Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.