Hoạt Động Không Quân Trung Quốc tại Biển Hoa Đông – Bản Đồ và Dữ Liệu

Tổng hợp bởi Peter Wood China Brief Volume: 16 Issue: 16 Chinese Air Interception Database – 10/20/2016 Peter Wood Date Type Aircraft Tail Number – Affiliation 2013 January 5, 2013 [1] Y-12 Coast Guard January 11, 2013 [2] Y-12 Coast Guard January 15, 2013 [3] Y-12 Coast Guard February 28, 2013 Y-12 Coast Guard July … Continue reading Hoạt Động Không Quân Trung Quốc tại Biển Hoa Đông – Bản Đồ và Dữ Liệu

Vùng Nhận Diện Phòng Không trên Biển Đông: Đường 9 Đoạn Phiên Bản 2.0?

Tác giả: Alexander L.Vuving The National Interest, 25 tháng 7 năm 2016 Biên dịch: Huệ Việt --- Kể từ khi Trung Quốc thành lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) đầu tiên ở Biển Hoa Đông vào tháng 11 năm 2013, nguy cơ Trung Quốc cũng sẽ thành lập một ADIZ khác tựa như lưỡi … Continue reading Vùng Nhận Diện Phòng Không trên Biển Đông: Đường 9 Đoạn Phiên Bản 2.0?