Chính Sách Ngoại Giao Sổ Nợ của Trung Quốc

Tác giả: Sam Parker và Gabrielle Chefitz Báo cáo phân tích chính sách, Harvard Kennedy School ngày 24 tháng 5 năm 2018 Trích dịch tóm tắt báo cáo: Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tung ra hàng trăm tỷ đô la dưới dạng các khoản vay cho các nước thường không thể trả nợ. Thông … Continue reading Chính Sách Ngoại Giao Sổ Nợ của Trung Quốc