Biển Đông Có Gì Mới 2 – 3/11/2018

Tổng hợp và biên dịch: Nhật Minh Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 4 tháng 11 năm 2018 Nội dung: Đâu là mục đích thật sự của việc Trung Quốc mở trạm khí tượng ở Trường Sa? Anh sẽ bán không giới hạn radar quân sự cho Trung Quốc. Doanh nghiệp ở Thừa Thiên … Continue reading Biển Đông Có Gì Mới 2 – 3/11/2018