Mời Tham Gia Biên Niên Các Sự Kiện Sử Dụng Vũ Lực và Đe Doạ Vũ Lực trong Tranh Chấp Biển Đông từ Năm 1945

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cần tìm thêm các cộng tác viên tham gia hoàn thiện Biên niên các sự kiện sử dụng vũ lực và đe doạ vũ lực trong tranh chấp Biển Đông từ năm 1945 tới nay. 

Tuyển Cộng Tác Viên Chuyên Mục Sách

Hiện giờ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang cập nhật danh mục sách có trong thư viện số của Dự án. Xem danh mục sách đang được cập nhật ở đây: https://daisukybiendong.wordpress.com/danh-muc-sach-a-z/ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông muốn mời những độc giả đam mê đọc sách, và khuyến khích các bạn … Continue reading Tuyển Cộng Tác Viên Chuyên Mục Sách

Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Thuật

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang tìm 1 cộng tác viên tham gia xây dựng Hồ sơ Dân quân trên Biển Đông. 1. Công việc cụ thể: Biên dịch tài liệu nghiên cứu trong chủ đề về dân quân trên Biển Đông. Cộng tác viên sẽ làm việc cùng với một nghiên cứu sinh … Continue reading Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Thuật

Mời Tham Gia Bộ Tư liệu Các Văn Bản Pháp Lý của Việt Nam liên quan tới Biển Đông

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang tìm tối đa 5 cộng tác viên tham gia xây dựng Bộ tư liệu các văn bản pháp lý của Việt Nam liên quan tới Biển Đông. 1. Ý nghĩa Bộ Tư liệu:   Các văn bản được ban hành bởi các cơ quan chức năng của … Continue reading Mời Tham Gia Bộ Tư liệu Các Văn Bản Pháp Lý của Việt Nam liên quan tới Biển Đông

Thư ngỏ mời tham gia dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Kính thưa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, và đồng bào quan tâm tới vấn đề Biển Đông, Với lá thư này, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia dự án "Đại Sự Ký Biển Đông" nhằm cung cấp cho cộng đồng biên niên sử cùng những tư liệu khoa học … Continue reading Thư ngỏ mời tham gia dự án Đại Sự Ký Biển Đông