Thư ngỏ mời tham gia dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Kính thưa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, và đồng bào quan tâm tới vấn đề Biển Đông, Với lá thư này, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia dự án "Đại Sự Ký Biển Đông" nhằm cung cấp cho cộng đồng biên niên sử cùng những tư liệu khoa học … Continue reading Thư ngỏ mời tham gia dự án Đại Sự Ký Biển Đông