Mời Tham Gia Bộ Tư liệu Các Văn Bản Pháp Lý của Việt Nam liên quan tới Biển Đông

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang tìm tối đa 5 cộng tác viên tham gia xây dựng Bộ tư liệu các văn bản pháp lý của Việt Nam liên quan tới Biển Đông. 1. Ý nghĩa Bộ Tư liệu:   Các văn bản được ban hành bởi các cơ quan chức năng của … Continue reading Mời Tham Gia Bộ Tư liệu Các Văn Bản Pháp Lý của Việt Nam liên quan tới Biển Đông

Thư ngỏ mời tham gia dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Kính thưa các chuyên gia, nhà nghiên cứu, và đồng bào quan tâm tới vấn đề Biển Đông, Với lá thư này, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia dự án "Đại Sự Ký Biển Đông" nhằm cung cấp cho cộng đồng biên niên sử cùng những tư liệu khoa học … Continue reading Thư ngỏ mời tham gia dự án Đại Sự Ký Biển Đông