Tài Liệu của Hội Thảo Quốc Tế: Những Cách Tiếp Cận Mới cho Xung Đột Biển Đông

Nguồn tin: Đại học Oxford

Ngày 22 tháng 11 năm 2017

south-china-sea-conflicts

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10 tại Đại học Oxford, các chuyên gia về lĩnh vực hàng hải, quan hệ quốc tế và luật biển đến từ các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Canada, Mỹ và châu Âu đã tham gia một hội thảo bàn tròn nhằm đưa ra các giải pháp mới cho những vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Đại diện cho Việt Nam là PGS. TS. Nguyễn Hồng Thao, Giảng viên Luật quốc tế Học viện Ngoại giao Hà Nội, và là Thành viên đồng sáng lập Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

>> Xem thêm: Tiến Sỹ Nguyễn Hồng Thao Nói về Lập Trường của Việt Nam đối với Các Vấn Đề trên Biển Đông

Dưới đây là bản ghi âm và bài trình bày của các diễn giả tại hội thảo:

1. “Concrete proposals for the resolution of conflicts between the Philippines and China” – Jay Batongbacal, Đại học Philippines (University of the Philippines).

Full Paper [PDF]/ Slides [PDF]/ Audio Podcast

2. “ASEAN and Regional Cooperation in the South China Sea” – Robert Beckman, Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore).

Slides [PDF]/ Audio Podcast

3. “Philippines-China arbitration: How would any lessons learnt shape the future peaceful resolution of conflicts?” – Antonio Carpio, Toà án Tối cao Philippines.

Talk Outline [PDF]

4. “A neglected resolution for the conflicts in the South China Sea arising from the original claims of the Republic of China in 1947” – Charles I-hsin Chen, Đại học Cambridge.

5. “South China Sea Conflicts or Cooperation: UNCLOS design and reality” – Fu Kuen-Chen, Đại học Xiamen.

6. “Base points and equity applicable to the resolution of conflicts” – Robin Cleverly, Marbdy Consulting.

Slides [PDF]/ Audio Podcast

7. “Thinking of the unthinkable” – Jerome Cohen, Đại học New York.

Audio Podcast

8. “What role will international law play in the resolution of South China Sea disputes?” – Stephen Fietta, Fietta LLP.

9. “Functional cooperative management in the South China Sea” – Vivian Forbes, Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia (National Institute for South China Sea Studies), Trung Quốc.

Slides [PDF]/ Audio Podcast

10. “Peace in our time – considering Helsinki accords and Alpha in East Asia”Kimie Hara (University of Waterloo).

11. “What’s wrong with the status quo?”Bill Hayton, Hãng Truyền thông BBC (British Broadcasting Corporation)

Slides [PDF]/ Audio Podcast

12. “UNCLOS and the South China Sea Conflicts”Nong Hong, Institute for China America Studies.

Slides [PDF]/ Audio Podcast

13. “A Practical Solution in Resolving Conflicts in the South China Sea Between Malaysia and China as a Feasible Solution: Perspectives from Malaysia” – Jalila Abdul, Viện Biển Malaysia (Maritime Institute of Malaysia).

14. “Philippines-China arbitration: What lessons are there in other East Asian conflicts?” – Zou Keyuan, Đại học Central Lancashire.

15. “South China Sea – Vietnam’s view after the July 2016 Award”Nguyễn Hồng Thao, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Slides [PDF]/ Audio Podcast

16. “Will naval power close the South China Sea chapter?” – Alessio Patalano, Cao đẳng King London (King’s College London).

Slides [PDF]/ Audio Podcast

17. “Does there have to be an escalation of conflict in the South China Sea?”John Ross, Viện Chongyang, Đại học Nhân dân Trung Quốc (Renmin University).

Slides [PDF]

18. “China’s Maritime Policies”Alexandre Sheldon-Duplaix, Trung tâm lưu trữ Lịch sử Quốc Phòng, Bộ Quốc phòng Pháp (French Defence Historical Service).

Slides [PDF].

19. “Concrete proposals for conflict settlements of the South China Sea disputes: Review and assessment” – Zheng Wang, Đại học Seton Hall.

Audio Podcast

20. “Current conflicts and the future”Wu Shicun, Viện Nghiên cứu Biển Đông Quốc gia (National Institute for South China Sea Studies), Trung Quốc.

Nguồn tư liệu: http://production.sant.ox.ac.uk/research-centres/asian-studies-centre/newsletter-related-events-projects-and-academic-centres/new

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.