Vũ Trang Hoá Biên Giới Biển của Trung Quốc

Tác giả: Ryan Martison

China Maritime Report No. 2, tháng 6 năm 2017.

nvpnzbg5uwst52cl9n6r

Sự mở rộng của Trung Quốc tại các vùng biển Đông Á phụ thuộc rất nhiều vào các lực lượng không thuộc hải quân PLA. Điều này phản ánh quyết định có tính chiến lược. Các lực lượng này có thể giúp Bắc Kinh theo đuổi yêu sách biển một cách mạnh mẽ, trong khi tránh được rủi ro và cái giá phải trả khi sử dụng chiến thuật “ngoại giao pháo hạm” truyền thống như rủi ro xung đột quân sự, duy trì uy tín và ngăn cản các cường quốc bên ngoài có cớ can thiệp vũ trang. Hai trong số các cơ quan hàng hải hoàn toàn phù hợp với mô hình này là Cục Hải giám (CMS) và Cục Ngư chính Trung Quốc (FLE), với đội tàu dân sự được trang bị bằng các vòi rồng hay vũ khí hạng nhẹ.

Kể từ năm 2013, giới lãnh đạo Trung Quốc triển khai tái cấu trúc hệ thống chấp pháp biển vốn phân mảnh, bất cập, và từng được gọi với cái tên “Ngũ Long trị hải”. Cuộc cải cách nhằm “hợp nhất” bốn tổ chức chấp pháp biển Trung Quốc, gồm tam long Cục Hải giám, Cục Ngư chính, và Cảnh sát biển, cộng với Cục Phòng chống Buôn lậu biển, thuộc Tổng cục Hải quan (GAC) thành một tổ chức mới với tên gọi “Lực lượng Bảo vệ Bờ biển” Trung Quốc (China Coast Guard).

Kết quả của cuộc cải cách tổ chức này đã trao quyền cho các lực lượng trên đóng một vai trò ngày càng quan trọng dọc theo biên giới hàng hải của Trung Quốc. Điều này phản ánh một sự thay đổi tinh vi nhưng đầy ý nghĩa trong chính sách của Trung Quốc, với những tác động tiềm năng đối với hành vi của Trung Quốc trong tương lai và tương lai của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc như một tổ chức.

Đọc bản gốc tiếng Anh tại Ryan D. Martinson (2017) The Arming of China_s Maritime Frontier [PDF]

Tham khảo một bản dịch tiếng Việt tại http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_download/1111-v-trang-hoa-ranh-gii-hang-hi-ca-trung-quc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.