Sách: Maritime Law and Policy in China

51r-taga00l-_sx331_bo1204203200_

Tên sách: Maritime Law and Policy in China (Luật và Chính sách hàng hải của Trung Quốc)

Tác giả: Sharon Li, Colin Ingram

Nhà xuất bản: Cavendish Publishing Limited

Năm xuất bản: Tái bản lần 1 ngày 06 tháng 09 năm 2002

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Lời giới thiệu:

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2001, CHND Trung Hoa chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong hai thập kỷ trước, Trung Quốc nổi lên như một quốc gia về thương mại và hàng hải, đã thông qua hơn hai mươi luật liên quan đến hàng hải và đã phê chuẩn hầu hết các công ước quan trọng về hàng hải quốc tế.

Luật và Chính sách Hàng hải của Trung Quốc có chứa bản dịch mới của tất cả các luật hàng hải lớn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng với những giải thích chi tiết về lý do đằng sau luật pháp. Một cuộc kiểm tra toàn diện Bộ luật Hàng hải 1992 được bao gồm như là bản dịch mới của Luật Tố tụng Hàng hải của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1999, quy định thẩm quyền của các tòa án hàng hải ở Trung Quốc và quy định các vấn đề như bắt giữ tàu, thủ tục cho các lệnh cấm an ninh và hàng hải. Việc Trung Quốc phê chuẩn các công ước quốc tế về hàng hải cũng được xem xét chi tiết.

Quyển sách này sẽ là một tài liệu tham khảo không thể thiếu cho các luật sư hàng hải, các hãng bảo hiểm hàng hải, Câu lạc bộ PI, các công ty vận tải và tất cả các công ty kinh doanh với Trung Quốc. Cũng cần lưu ý rằng các sự kiện trong sách chỉ được cập nhật đến thời điểm trước khi sách được xuất bản (trước 2002) do đó khi đọc quyển sách tại thời điểm này các bạn phải cân nhắc về giá trị và hiệu lực của các văn bản quy phạm có liên quan để có những nhìn nhận và đánh giá khách quan, khoa học, chính xác nhất.

Mục lục cuốn sách:

Lời nói đầu

Nội dung

PHẦN 1: Chính sách hàng hải và hệ thống pháp luật Trung Quốc

PHẦN 2: Bộ luật hàng hải của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1993

PHẦN 3: Luật tố tụng hàng hải của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1999

PHẦN 4: Luật trọng tài của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1994

PHẦN 5: Nguyên tắc trọng tài của Hội đồng trọng tài hàng hải 2001

PHẦN 6: Luật bảo hiểm của nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa năm 1995

PHẦN 7: Quy định về đăng ký tàu của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa năm 1994

Nơi lưu trữ:

Một bản mềm được lưu trữ ở Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (Liên hệ: sukybiendong@gmail.com).

Nguyễn Phúc Thiện giới thiệu.

———-

Thăm Tủ sách của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: https://daisukybiendong.wordpress.com/category/sach/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.