Chiến Lược Khai Thác, Sử Dụng Bền Vững Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Biển Đến Năm 2020, tầm nhìn đến 2030 của Việt Nam

Lời giới thiệu của Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, trích từ tư liệu:

Việt Nam nằm phía Tây Biển Đông, ba mặt giáp biển, có đường bờ dài hơn 3.260 km và vùng biển rộng hơn 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền với hơn 3000 đảo, trong đó có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Biển Đông có diện tích hơn 3,4 triệu km2, là con đường giao thương quốc tế nối liền Ấn Độ Dương, Tái Bình Dương và nhiều vùng biển khác, có tầm quan trọng chiến lược không chỉ đối với các quốc gia trong khu vực mà với nhiều nước khác trên thế giới. Biển Đông là con đường biển nhộn nhịp thứ hai trên thế giới (sau Địa Trung Hải). Trong số 10 tuyến đường biển thông thương lớn nhất thế giới, thì có 5 tuyến đi qua Biển Đông hoặc có liên quan đến Biển Đông. Ngoài Việt Nam, Biển Đông được bao quanh bởi 8 nước là Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Tái Lan và Campuchia, có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 300 triệu dân.

Biển Việt Nam có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi, giàu tài nguyên, mức độ đa dạng sinh học cao với nhiều hệ sinh thái đặc thù, đại diện cho khu vực và thế giới. Tuy nhiên, tài nguyên, các nguồn lợi biển đang bị khai thác quá mức và thiếu bền vững. Đa dạng sinh học biển trên đà suy thoái nhanh. Chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng. Nguồn lợi hải sản giảm nhanh, ở nhiều vùng biển gần bờ đã bị suy kiệt. Chất lượng nước biển đang có xu hướng suy giảm.

Thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của biển và đại dương. Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 chủ trương hướng ra biển, làm giàu từ biển, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển. Nhằm cụ thể hóa Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là hiểu rõ hơn về biển, về tiềm năng, lợi thế và các tác động bất lợi từ biển; thúc đẩy khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển theo hướng bền vững; gìn giữ chất lượng môi trường nước biển; duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tải tư liêu hoặc đọc trực tuyến ở Chiến Lược Khai Thác, Sử Dụng Bền Vững Tài Nguyên Và Bảo Vệ Môi Trường Biển Đến Năm 2020, tầm nhìn đến 2030 [PDF]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.