Trung Quốc Đã Được Cai Trị Như Thế Nào

Tác giả: Victoria Tin-Bor Hui The American Interest, năm 2008 Biên dịch: Ngô Di Lân & Tôn Nữ Khánh Trinh Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 28 tháng 5 năm 2018 Lịch sử không thể giải đáp cho ta biết một Trung Quốc hùng cường sẽ hành xử ra sao, mà chỉ làm rõ … Continue reading Trung Quốc Đã Được Cai Trị Như Thế Nào

Advertisement

Sách: The China Questions: Critical Insights Into A Rising Power

Napoléon đã từng nói rằng: "Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ. Hãy để nó ngủ, khi thức dậy nó sẽ rung chuyển cả thế giới". Nay con sư tử Trung Quốc dũng mãnh đã trở mình thức dậy. Chỉ trong vỏn vẹn một thế hệ, Trung Quốc từ một nước thế giới thứ ba đã trở thành một siêu cường hạng nhất. Vậy Trung Quốc thật sự muốn gì? Một khi đã hùng mạnh, liệu họ có chấp nhận chơi theo luật chơi đã được đề ra hay sẽ lật đổ hệ thống này và viết lại luật chơi?