Chủ Nhiệm Uỷ Ban Biên Giới Quốc Gia Lê Hoài Trung Trả Lời Phỏng Vấn về Công Tác Biên Giới Lãnh Thổ Năm 2017 và Phướng Hướng 2018

Nguồn tin: VTV.vn Ngày 6 tháng 3 năm 2018 Theo nguồn tin từ VTV.vn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung - Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia đã trả lời phỏng vấn về công tác biên giới lãnh thổ năm 2017 và phướng hướng 2018. Xin Thứ trưởng cho biết … Continue reading Chủ Nhiệm Uỷ Ban Biên Giới Quốc Gia Lê Hoài Trung Trả Lời Phỏng Vấn về Công Tác Biên Giới Lãnh Thổ Năm 2017 và Phướng Hướng 2018

Advertisement