Bài Học từ Hải Chiến Trường Sa: Việt Nam Đã Chiến Đấu và Phải Sẵn Sàng Chiến Đấu Một Lần Nữa

Tác giả: Koh Swee Lean Collin và Ngo Minh Tri The Diplomat ngày 20 tháng 3 năm 2018 Biên dịch: Phạm Nguyên Trường Chuyến thăm Việt Nam của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, Carl Vinson, ngày 5 tháng 3 vừa qua là hành động mang tính biểu tượng trên nhiều mặt trận. Sau khi chiến … Continue reading Bài Học từ Hải Chiến Trường Sa: Việt Nam Đã Chiến Đấu và Phải Sẵn Sàng Chiến Đấu Một Lần Nữa

Advertisement