Bài Báo Chung Của Các Đại Sứ Liên Minh Châu Âu, Na Uy, Thuỵ Sĩ Và Vương Quốc Anh Tại Hà Nội

Tác giả: Đại sứ Giorgio Aliberti – Liên minh châu Âu, Đại sứ Hans–Peter Glanzer – Áo, Đại sứ Paul Jansen – Bỉ, Đại sứ Marinela Petkova – Bulgaria, Đại sứ Vitezslav Grepl – Cộng hòa Séc, Đại sứ Kim Hojlund Christensen – Đan Mạch, Đại sứ Keijo Norvanto – Phần Lan, Đại sứ Nicolas … Continue reading Bài Báo Chung Của Các Đại Sứ Liên Minh Châu Âu, Na Uy, Thuỵ Sĩ Và Vương Quốc Anh Tại Hà Nội

Advertisement