Yêu Sách “Quyền Lịch Sử” của Trung Quốc Được Sáng Tạo vào Thời Hiện Đại

The Modern Creation of China's "Historic Rights" Claim in the South China Sea Tác giả: Bill Hayton Asian Affairs ngày 16 tháng 7 năm 2018 Abstract: The overlapping territorial and maritime claims in the South China Sea threaten to spark conflict in East Asia. On several occasions in recent years, disputes over the right to extract … Continue reading Yêu Sách “Quyền Lịch Sử” của Trung Quốc Được Sáng Tạo vào Thời Hiện Đại

Advertisement

Nguồn Gốc Hiện Đại của Các Yêu Sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Bản Đồ, Hiểu Lầm, và Địa Thể Biển

The Modern Origins of China’s South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody Tác giả: Bill Hayton Mordern China ngày 4 tháng 5 năm 2018 Abstract: This article offers a new account of the development of China’s territorial claims in the South China Sea. It argues that a collective Chinese belief in a … Continue reading Nguồn Gốc Hiện Đại của Các Yêu Sách của Trung Quốc ở Biển Đông: Bản Đồ, Hiểu Lầm, và Địa Thể Biển

Khi Các Luật Sư Giỏi Viết Sai Lịch Sử: Các Bằng Chứng Thiếu Tin Cậy và Tranh Chấp Lãnh Thổ ở Biển Đông

Tác giả: Bill Hayton Biên dịch: Thuỳ Anh. Hiệu đính: Tuấn Đinh Theo Nghiên Cứu Biển Đông   Tóm tắt Phán quyết gần đây của Tòa Trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc thúc đẩy các luật sư xem xét lại những bằng chứng lịch sử do các bên tranh chấp Biển Đông đưa ra. … Continue reading Khi Các Luật Sư Giỏi Viết Sai Lịch Sử: Các Bằng Chứng Thiếu Tin Cậy và Tranh Chấp Lãnh Thổ ở Biển Đông

Tầm quan trọng của bằng chứng: Thực, Ảo và Biển Đông

Tác giả: Bill Hayton  Biên dịch: Bùi Thạch Hồng Hưng Hiệu đính: Minh Trang Tài liệu tham khảo: BTV Dự án Đại Sự Ký Biển Đông BTV: Phần tài liệu tham khảo được chuẩn bị dựa trên phần chú thích ban đầu của tác giả và trong quá trình kiểm chứng các sự kiện trong bài … Continue reading Tầm quan trọng của bằng chứng: Thực, Ảo và Biển Đông