Phỏng Vấn Walter Russel Mead: Bầu Cử Tổng Thống Mỹ: Donald Trump Là Một Sức Mạnh Chính Trị Ghê Gớm

Thực hiện bởi: Laure Mandeville/Le Figaro Biên dịch: Trần Tịnh Hiền Là Giáo sư Quan hệ Quốc tế tại Đại học Bard, và là một nhà báo nổi tiếng, Walter Russell Mead là một trong số ít trí thức Mỹ quan sát hiện tượng Trump vượt trên cái nhìn về một cá nhân, mà không … Continue reading Phỏng Vấn Walter Russel Mead: Bầu Cử Tổng Thống Mỹ: Donald Trump Là Một Sức Mạnh Chính Trị Ghê Gớm

Advertisement