Danh Sách 26 Khuyến Nghị của Uỷ Ban Đánh Giá An Ninh và Kinh Tế Mỹ – Trung (14/11/2018)

Nguồn: Uỷ ban Đánh giá An Ninh và Kinh Tế Mỹ - Trung Công bố ngày 14 tháng 11 năm 2018 Biên dịch: Đặng Sơn Duân Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 15 tháng 11 năm 2018 (10 khuyến nghị có số thứ tự đặt trong dấu () được xác định là đặc biệt … Continue reading Danh Sách 26 Khuyến Nghị của Uỷ Ban Đánh Giá An Ninh và Kinh Tế Mỹ – Trung (14/11/2018)

Advertisement

Tập Hợp Báo Cáo Thường Niên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ từ 2002 – 2018 về Sức Mạnh Quân Sự Trung Quốc

Tổng hợp: Andrew Erickson China Analysis from Original Sources 2018 + Accompanying Fact Sheet 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 ----------- Những bài đăng trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết là quan … Continue reading Tập Hợp Báo Cáo Thường Niên của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ từ 2002 – 2018 về Sức Mạnh Quân Sự Trung Quốc

Báo Cáo cho Quốc Hội Hoa Kỳ: Hoạt Động của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông – Hệ Quả cho Lợi Ích của Hoa Kỳ

China’s Actions in South and East China Seas: Implications for US Interests – Background and Issues for Congress Tác giả: Ronald O'Rourke Congressional Research Service ngày 17 tháng 7 năm 2018 Summary: China’s actions in recent years in the South China Sea (SCS)—particularly its island-building and base-construction activities at sites that it occupies in the … Continue reading Báo Cáo cho Quốc Hội Hoa Kỳ: Hoạt Động của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông – Hệ Quả cho Lợi Ích của Hoa Kỳ