Báo Cáo Diễn Tiến Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông 2018 – 2020

Toàn văn Báo cáo: Bao Cao Du An va Tai Chinh Thang 1_2018 – Thang 10_2020_SCSCI

MỤC LỤC

I. THƯ NGỎ TỪ DỰ ÁN ĐẠI SỰ KÝ BIỂN ĐÔNG

II. SẢN PHẨM VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TỪ NĂM 2018 – 2020

II.1. Bản Tin Biển Đông

II.2. Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

II.2.1. Cập nhật những diễn tiến đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

II.2.2. Giới thiệu và biên dịch các phân tích có tính tổng hợp và những ý tưởng đề xuất mới

II.3. Xây dựng Hồ sơ dữ liệu các thực thể địa lý ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

II.3.1. Trích dịch Phán quyết Toà trọng tài

II.3.2. Tổng hợp và biên dịch các báo cáo Trung Quốc quân sự hoá ở Biển Đông

II.4. Chủ đề các lực lượng của Trung Quốc trên biển

II.4.1. Hồ sơ dân quân biển Trung Quốc

II.4.2. Bình luận: dân quân biển trong sự kiện Hải Dương Địa Chất 8 xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam năm 2019

II.4.3. Biên dịch một số bài phân tích, tư liệu đáng chú ý

II.5. Chủ đề Tàu nghiên cứu/khảo sát trên biển của Trung Quốc

II.6. Chủ đề về chính sách ngoại giao và chiến lược truyền thông của Trung Quốc

II.7. Chuẩn bị bài trình bày tổng quan về Biển Đông cho độc giả quốc tế

II.8. Biên dịch một số tư liệu quan trọng khác

II.9. Bình luận trên các diễn đàn chuyên môn

II.10. Tham dự những Hội thảo về Biển Đông và Luật pháp quốc tế

II.11. Xây dựng Kho tư liệu và Thư viện điện tử

II.12. Chia sẻ tư liệu

II.13. Dự án Đại Sự Ký Biển Đông trên truyền thông và các ấn phẩm nghiên cứu

II.13.1. Báo Thanh Niên viết về Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

II.13.2. Các tờ báo dẫn nguồn thông tin từ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

II.13.3. Một số nghiên cứu quốc tế trích dẫn Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 01/01/2018 – 12/10/2020

III.1. Năm 2018

III.2. Năm 2019

III.3. 01/01/2020 – 12/10/2020

IV. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TỪ THÁNG 10/2020 – THÁNG 12/2021

IV.1. Dự tính chi phí cho Bản Tin Biển Đông mỗi tháng

IV.2. Dự tính theo dõi Biển Đông qua AIS vệ tinh mỗi tháng

IV.3. Dự tính các chi phí khác trong 15 tháng

V. CÁC NHÀ TÀI TRỢ DỰ ÁN NĂM 2018 – 2020

V.1. Các nhà tài trợ tài chính cho Dự án năm 2020

V.2. Các nhà tài trợ tài chính cho Dự án trong năm 2019

V.3. Các nhà tài trợ tài chính cho Dự án trong năm 2018

V.4. Đóng góp tư liệu trong năm 2018 – 2020

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: SỨ MỆNH, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẠI SỰ KÝ BIỂN ĐÔNG

LỜI GIỚI THIỆU

I. SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ NỀN TẢNG

II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1. Đạo đức khoa học

2. Tính độc lập

3. Tính chuyên nghiệp

4. Tính hợp tác

5. Tính minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân

6. Tính bản quyền

Toàn văn Báo cáo: Bao Cao Du An va Tai Chinh Thang 1_2018 – Thang 10_2020_SCSCI

Xem thêm: Báo Cáo Diễn Tiến Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông 2015 – 2017

Ngày 18 tháng 10 năm 2020

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Email: sukybiendong@gmail.com

Advertisement

8 thoughts on “Báo Cáo Diễn Tiến Dự Án Đại Sự Ký Biển Đông 2018 – 2020

Leave a Reply to Tuyển Cộng Tác Viên Hồ Sơ Chính Sách Đối Ngoại của Joseph R. Biden Jr. | Dự án Đại Sự Ký Biển Đông Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.