Sách: What’s Wrong with International Law?

61225

Tên sách: What’s Wrong With International Law?

Tác giả: Cedric Ryngaert, Erik J. Molenaar, K.G. Jebsen Centre, Sarah M.H. Nouwen dựa trên quan điểm chính của A.H.A Soons

Nhà xuất bản: Brill Nijhoff. Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Lời giới thiệu: 

Cuốn sách “What’s Wrong with International Law” được nhóm tác giả Cedric Ryngaert, Erik J. Molenaar, K.G. Jebsen Centre và Sarah M.H. Nouwen viết dựa trên quan điểm của Giáo sư Fred Soons – Giám đốc Nghiên cứu của Hiệp hội Luật quốc tế. Trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình, Giáo sư Soons luôn nhìn nhận Luật quốc tế có vai trò như một cơ chế để hình thành trật tự chung của thế giới.

Tuy nhiên, những người theo thuyết duy thực cho rằng vai trò ấy của luật quốc tế không rõ ràng, không khả thi và việc dùng luật quốc tế như một công cụ quản lý toàn cầu là nước cờ của riêng các quốc gia có lợi. Đồng thời, họ cũng lập luận, dù chức năng định hình thế giới của luật quốc tế có thật thì nó cũng thiên về phục vụ các giá trị phương Tây, không đủ khả năng để bảo vệ công lý.

Trước sự phản ứng của các học giả thế giới về những “sai lầm” của luật pháp quốc tế, các nhà hoạt động pháp lý và những nhà thực chứng như giáo sư Soons vẫn tiếp tục biện giải dựa trên sự chặt chẽ về cấu trúc và giá trị đối với xã hội của luật quốc tế. Giáo sư Soons đã đặt ra một câu hỏi với các đồng nghiệp trên toàn thế giới “Điều gì sai trong Luật quốc tế?” và đáp lại nó bằng câu trả lời “Không gì cả”.

Qua cuốn sách, nhóm tác giả đã thể hiện thái độ của mình về vấn đề này thông qua việc phân tích một cách sắc bén, không né tránh những trường hợp sai phạm trong thực tế, nhưng đồng thời vẫn luôn khẳng định về sự vững chắc của luật pháp quốc tế.

Nhóm tác giả đã giải quyết các câu hỏi về luật trong trong một số lĩnh vực chính mà Giáo sư Soons đặt ra như luật biển, giải quyết tranh chấp quốc tế, luật môi trường quốc tế và luật của các hiệp ước. Ngoài ra, họ cũng làm rõ nhiều vấn đề trừu tượng như chủ nghĩa xuyên quốc gia, giải thích luật quốc tế, những thách thức của toàn cầu hoá, phạm vi ảnh hưởng của luật quốc tế, tính công cộng của luật quốc tế, vai trò của các luật sư quốc tế…

Tuy nhiên, dù cho các tác giả của cuốn sách có khẳng định về vai trò của luật pháp quốc tế song họ không tôn sùng nó như một hệ thống quản lý chuẩn mực. Họ đều đang chia sẻ sự khẳng định vững chắc của Giáo sư Soons đối với những gì luật quốc tế đã đóng góp cho nền văn minh chính trị trong quan hệ quốc tế. Nhóm tác giả cũng chỉ ra những thiếu sót của ông và cho rằng có thể hoàn thiện đếu được nghiên cứu và phân tích lại. Chính vì vậy, cuốn sách này trở thành một bản thể tự do và đa dạng về lập luận, phong cách và quan điểm.

Mục lục cuốn sách:

PHẦN 1: Dẫn nhập vấn đề.

PHẦN 2: Điều gì sai trong luật quốc tế? Các lĩnh vực chuyên ngành.

Phần A: Luật Biển

Phần B: Giải quyết tranh chấp

Phần C: Luật Môi trường Quốc tế

Phần D: Luật của các Hiệp ước.

Phần E: Các vấn đề khác

PHẦN 3: Điều gì sai trong luật quốc tế với vai trò là hệ thống luật pháp?

Nơi lưu trữ:

Một bản mềm được lưu trữ ở Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (Liên hệ: sukybiendong@gmail.com).

Bùi Ngọc Hà giới thiệu.

———-

Thăm Tủ sách của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: https://daisukybiendong.wordpress.com/category/sach/

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.