Bộ Tư liệu Văn Bản Chính Thức của Liên Hợp Quốc về Luật Biển

Tổng hợp và giới thiệu: Huệ Việt, Trần Ngọc Chi, Nguyễn Hồng Thao, cùng cộng sự Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

lawofthesea

Dẫn nhập:

Từ hàng trăm năm trước thế kỷ 20, các hoạt động và mối quan hệ trên đại dương chịu ảnh hưởng của thuyết “Tự do trên biển”, một nguyên tắc được đưa ra trong thế kỷ 17 mà theo đó, biển và đại dương được mở cho tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn đó, vẫn luôn tồn tại quan ngại về an ninh quốc gia trước những tấn công từ ngoài bằng đường biển. Để ngăn cản tàu chiến nước ngoài đi sát bờ biển quốc gia, các quốc gia ven biển bắt đầu yêu sách quyền kiểm soát đối với vùng biển gần bờ. Những yêu sách đó đã dẫn đến việc hình thành một vùng biển riêng biệt sát bờ có quy chế như đất liền – thuộc chủ quyền quốc gia – từ cuối thế kỷ XIX. Vùng biển gần bờ này – được biết đến với tên gọi “lãnh hải” và thường được mở rộng không quá 03 hải lý – ban đầu chỉ nhằm mục đích an ninh song cũng trở thành nơi khai thác tài nguyên của quốc gia ven biển.

Việc xuất hiện yêu sách về lãnh hải cũng đặt ra yêu cầu cần phải dung hoà vấn đề chủ quyền trên biển với học thuyết “Tự do trên biển” – một học thuyết chủ đạo trong việc sử dụng và khai thác biển. Đây cũng trở thành một trong những vấn đề pháp lý quốc tế được quan tâm và là chủ đề pháp điển hoá tại Hội nghị Pháp điển hoá La Hay năm 1930, được tổ chức bởi Hội quốc liên. Tuy Hội nghị này không đem đến một văn kiện pháp lý nào về biển, một số quy định, quy tắc về biển đã được sự đồng thuận giữa các quốc gia và là cơ sở cho những nỗ lực pháp điển hoá luật biển quốc tế sau đó.

Ba Hội nghị về luật biển do Liên Hợp Quốc tổ chức đã được diễn ra vào năm 1958, 1960 và từ 1973-1982. Bốn công ước về biển đã ra đời tại Geneva vào năm 1958, bao gồm: “Công ước về Lãnh hải và Vùng tiếp giáp,” “Công ước về Thềm lục địa,” “Công ước về Hải phận quốc tế,” “Công ước về Nghề cá và Bảo tồn Tài nguyên sống ở hải phận quốc tế.” Hội nghị Luật biển lần thứ ba của Liên Hợp Quốc diễn ra từ năm 1973 tới năm 1982 với sự tham gia của trên 160 quốc gia đã dẫn tới sự ra đời của Bản Hiến pháp của đại dương. Đó là bản Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (United Nations Convention on the Law of the Sea).

Bộ tư liệu được giới thiệu dưới đây là Lưu trữ của Liên Hợp Quốc, bao gồm toàn văn các bản công ước và các biên bản chính thức của Liên Hợp Quốc ghi lại quá trình xây dựng bản thảo, đàm phán và thảo luận dẫn tới sự hình thành của mỗi bản công ước. Bộ tư liệu là một nguồn tài nguyên không thể thiếu cho những nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của Luật Biển, góp phần tìm hiểu về bối cảnh lịch sử và ý nghĩa thật sự, từ đó diễn giải được chính xác các khái niệm, điều luật trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

I. Tóm lược diễn biến, các Công ước đã được thông qua và một số tài liệu chọn lọc của Hội nghị quốc tế lần thứ nhất của Liên Hợp Quốc về Luật Biển tại Geneva năm 1958

I.1. Tư liệu diễn biến Hội nghị

Mục lục

Volume I: Preparatory Documents

Volume II: Plenary Meetings, Summary records of meetings and Annexes

Volume III: First Committee (Territorial Sea and Contiguous Zone)

Volume IV: Second Committee (High Seas: General Regime)

Volume V: Third Committee (High Seas: Fishing: Conservation of Living Resources) Volume VI: Fourth Committee (Continental Shelf)

Volume VI: Fourth Committee (Continental Shelf)

Volume VII: Fifth Committee (Question of Free Access to the Sea of Land-locked Countries)

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dNTZXcW5IX3lXa28/view?usp=sharing

I.2. Văn bản các Công ước về Luật biển được thông qua, cùng một số tư liệu liên quan chọn lọc:

Mục lục:

Introductory Note

Procedural History

Documents: Texts of the four conventions and selected preparatory documents.

Tải tài liệu ở: https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dNjlfSkE0eE81RDA/view?usp=sharing

II. Tư liệu diễn biến Hội nghị quốc tế lần thứ nhì của Liên Hợp Quốc về Luật Biển tại Geneva năm 1960

Tải tài liệu ở: https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dM3p4bGl1TGhYWE0/view?usp=sharing

III. Tư liệu diễn biến Hội nghị quốc tế về Luật Biển lần thứ ba của Liên Hợp Quốc, 1973-1982

III.1. Toàn văn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển, cùng một số tư liệu liên quan chọn lọc

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4daE5XbGxFX0dKNjA/view?usp=sharing

III.2. Tư liệu diễn biến hội nghị:

Volume I: Summary Records of Plenary Meetings of the First and Second Sessions, and of Meetings of the General Committee, Second Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dUFQwZm81UjRGMTQ/view?usp=sharing

Volume II: Summary Records of Meetings of the First, Second and Third Committees, Second Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dNkxUN3pacUxDNHM/view?usp=sharing

Volume III: Documents of the Conference, First and Second Sessions

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dcnJVb29aQnlrMTg/view?usp=sharing

Volume IV: Summary Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Third Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dX3FpUUQ3TU52RVU/view?usp=sharing

Volume V: Summary Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Fourth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dRUxybl9JZGE5VDA/view?usp=sharing

Volume VI: Summary Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Fifth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dQmREUjlfcHFTWVk/view?usp=sharing

Volume VII: Summary Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Sixth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dbWtiTDMzSU5kalU/view?usp=sharing

Volume VIII: Informal Composite Negotiating Text, Sixth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dNzBsVkI0dVk4ek0/view?usp=sharing

Volume IX: Summary Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Seventh and Resumed Seventh Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dbGhqVnNfWGdxWlU/view

Volume X: Reports of the Committees and Negotiating Groups, Seventh and Resumed Seventh Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dMUd0eDlCWTNlM2M/view

Volume XI: Summary Records, Plenary, General Committee, First, Second and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Eighth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dREpTdjRhX3J4WTQ/view

Volume XII: Summary Records, Plenary, General Committee, First and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Resumed Eighth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dTVZNT0dJZlRTclk/view

Volume XIII: Summary Records, Plenary, General Committee, First and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Ninth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dQzBJaF9UbXd0UW8/view

Volume XIV: Summary Records, Plenary, General Committee, First and Third Committees, as well as Documents of the Conference, Resumed Ninth Session

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dUU9sMTgwYkVDYTA/view

Volume XV: Summary Records, Plenary, General Committee and First Committee, as well as Documents of the Conference, Tenth and Resumed Tenth Sessions

Tải tài liệu ở: https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dX3ZVZzZCVFp5TW8/view

Volume XVI: Summary Records, Plenary, First and Second Committees, as well as Documents of the Conference, Eleventh Session

Tải tài liệu ở: https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dd0h4b3JadEttOFk/view

Volume XVII: Plenary Meetings, Summary Records and Verbatim Records, as well as Documents of the Conference, Resumed Eleventh Session and Final Part Eleventh Session and Conclusion.

Tải tài liệu ở: https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dc0hPTzh4VWNZWW8/view

IV. Các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ năm 1967 tới năm 1983 về vấn đề Luật Biển:

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dLXBURDdTQTFaQWM/view?usp=sharing

V. Các tài liệu khác

V.1. Final Act:

Lời giới thiệu chi tiết về diễn biến các phiên thảo luận diễn ra trong Hội nghị lần thứ ba, cùng một biên niên sử về Luật Biển.

Tải tài liệu ở https://drive.google.com/file/d/0B6Shwb-rjZ4dM2w1S2puZEp2TDA/view?usp=sharing

V.2. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXI/XXI-7.en.pdf

V.3. Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXI/XXI-8.en.pdf

V.4. Protocol on the Privileges and Immunities of the International Seabed Authority

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXI/XXI-9.en.pdf

VI. Đọc thêm: 

The United Nations Convention on the Law of the Sea: A historical perspective: http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Historical Perspective

Lưu Bộ tư liệu: Bản PDF

Ấn phẩm không dùng cho mục đích thương mại. Có thể đăng lại cho mục đích phi lợi nhuận với điều kiện phải ghi nguồn và dẫn link về Dự án. 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.