Thông Báo

10868024_946417912045571_397870947783964587_n

Hiện nay có một số trang web đang kinh doanh ấn phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng tất cả ấn phẩm được đăng tải hay chia sẻ bởi Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cho tới nay là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi chưa cho phép bất kỳ cơ sở, cá nhân nào kinh doanh hay sử dụng ấn phẩm của chúng tôi cho mục đích lợi nhuận.

Mọi việc sử dụng các sản phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cho mục đích thương mại hay lợi nhuận đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban biên tập Dự án. Những sản phẩm được sử dụng cho những mục đích này, mà có sự đồng ý của Dự án, sẽ được thông báo minh bạch trên website của Dự án.

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã và sẽ luôn luôn duy trì tinh thần phi lợi nhuận.

Xin trân trọng thông báo,

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Advertisement

One thought on “Thông Báo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.