Sách: Marine Protected Areas Network in the South China Sea [Vũ Hải Đăng]

62627

Tên sách: Marine Protected Areas Network in the South China Sea: Charting a Course for Future Cooperation (Xây dựng Mạng Lưới Các Khu Bảo Tồn Biển trên Biển Đông: Hướng Đi Thúc Đẩy Hợp Tác Khu Vực)

Tác giả: Vũ Hải Đăng

Nhà xuất bản: Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2014

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Lời giới thiệu của tác giả: Cuốn sách đề xuất một hướng đi mới nhằm thúc đẩy hợp tác, giảm căng thẳng từ các tranh chấp đồng thời giúp bảo vệ môi trường trên Biển Đông. Đó là xây dựng một mạng lưới khu bảo tồn biển đa quốc gia trên toàn vùng biển này. Mạng lưới này vừa bảo vệ hữu hiệu các nguồn tài nguyên quý giá của Biển Đông, vừa giúp giảm căng thẳng do các tranh chấp tại đây, lại vừa giúp các quốc gia ven biển trong khu vực thực hiện được các cam kết quốc tế về phát triển bền vững. Trong cuốn sách, tác giả đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm giúp việc xây dựng mạng lưới khu bảo tồn biển trên Biển Đông tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, thúc đẩy tối đa các quyền và lợi ích trên biển của Việt Nam đồng thời phù hợp với các đặc trưng địa chính trị của khu vực Biển Đông và Đông Nam Á.

Mục lục cuốn sách:

Acknowledgements

Series Editor’s Preface

Foreword

List of Tables

List of Figures

List of Abbreviations Used

Introduction

CHAPTER II. Context: The South China Sea and Marine Protected Areas

CHAPTER III. International Legal Framework for Marine Protected Areas and Networks of Marine Protected Areas

CHAPTER IV. Regional Cooperation relating to Marine Protected Areas and A Network of Marine Protected Areas in the South China Sea

CHAPTER V. Marine Protected Areas in the National Laws of China, The Philippines and Viet Nam.

CHAPTER VI. Developing A Network of Marine Protected Areas under the Mediterranean Action Plan: Lessons for the South China Sea

CHAPTER VII. Moving Forward: Options.

Nơi lưu trữ:

Một bản mềm được lưu trữ ở Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (Liên hệ: sukybiendong@gmail.com).

Thăm Tủ sách của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: https://daisukybiendong.wordpress.com/category/sach/

Advertisement

One thought on “Sách: Marine Protected Areas Network in the South China Sea [Vũ Hải Đăng]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.