Tư Trấn Thao: Tại Sao Việt Nam Đề Cao “Ngoại Giao Cây Tre” Vào Thời Điểm Này?

Tác giả: Tư Trấn Thao | Thời báo Hoàn cầu ngày 30/9/2022 Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành | Dự án Nghiên cứu Quốc tế Là một trong những Phó Chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77, hôm qua [29/9/2022] Việt Nam đã có những hoạt động nhộn nhịp tại hội … Continue reading Tư Trấn Thao: Tại Sao Việt Nam Đề Cao “Ngoại Giao Cây Tre” Vào Thời Điểm Này?

Advertisement