Lần Gặp Cuối với Nhà Nghiên Cứu Dương Danh Dy

Tác giả: Huỳnh Phan Báo Vietnamnet ngày 22 tháng 9 năm 2018 >> Phần 1: Dương Danh Dy: Gần Cuối Đời Võ Văn Kiệt Mới Hiểu Nguyễn Cơ Thạch Cuối tháng 4 năm nay, khi người viết đến thăm ông và đặt lại yêu cầu kể chuyện về Trung Quốc và mối quan hệ giữa 2 nước. … Continue reading Lần Gặp Cuối với Nhà Nghiên Cứu Dương Danh Dy

Dương Danh Dy: Gần Cuối Đời Võ Văn Kiệt Mới Hiểu Nguyễn Cơ Thạch

Thực hiện phỏng vấn: Nhà báo Huỳnh Phan Bài phỏng vấn được thực hiện vào mùa xuân năm 2018. Một hôm, vào cỡ gần cuối năm 2006, ông Dương Danh Dy nhận được cú điện thoại từ thư ký nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Người thư ký nói rằng ông Kiệt muốn gặp ông … Continue reading Dương Danh Dy: Gần Cuối Đời Võ Văn Kiệt Mới Hiểu Nguyễn Cơ Thạch

Nhà Nghiên Cứu Dương Danh Dy Từ Trần

Một số ấn phẩm của nhà nghiên cứu Dương Danh Dy lưu trữ trong Thư viện số của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông: Dương Danh Dy (2006) Vài suy ngẫm về Trung Quốc Dương Danh Dy (2014) Họp Thành Đô 'nguyên nhân và diễn biến' Dương Danh Dy (2014) 'Hậu quả tai hại … Continue reading Nhà Nghiên Cứu Dương Danh Dy Từ Trần