Cuộc Chiến Tranh Ở Ukraine Đang Làm Biến Đổi EU

Tác giả: Dave Keating | World Politics Review ngày 10/3/2022 Biên dịch: Trần Phạm Bình Minh | Hiệu đính: Phạm Huệ Việt Ngày 10/3/2022, Hai mươi bảy nhà lãnh đạo của Liên minh Châu Âu có mặt tại Versailles để tham dự một hội nghị thượng đỉnh có thể trở thành lịch sử. Họ dự … Continue reading Cuộc Chiến Tranh Ở Ukraine Đang Làm Biến Đổi EU

Advertisement