Đồng Nhân Dân Tệ Trên Con Đường Trở Thành Đồng Tiền Thứ Hai Thế Giới

Tổng hợp: Table Media | Biên dịch: Trần Phạm Bình Minh Một bước quan trọng trong một xu hướng đang phát triển: Ở Brazil, nhiều giao dịch thương mại đang được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ hơn là bằng đồng euro. Giờ đây, nước này cũng muốn áp dụng hệ thống thanh toán … Continue reading Đồng Nhân Dân Tệ Trên Con Đường Trở Thành Đồng Tiền Thứ Hai Thế Giới

Advertisement