Luật Pháp Quốc Tế Trong Văn Kiện Các Kỳ Đại Hội Đảng

Tác giả: Trần Hữu Duy Minh (*) Luật pháp quốc tế là hệ thống các quy tắc xử sự được các quốc gia xây dựng hay chấp nhận để điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. Nói cách khác, luật pháp quốc tế hình thành nên “luật chơi” chung giữa các quốc gia. Khi … Continue reading Luật Pháp Quốc Tế Trong Văn Kiện Các Kỳ Đại Hội Đảng

Advertisement

Bản Tin Biển Đông Số 53

(Tuần từ 22/02 – 01/03/2021) Thực hiện: Nguyễn Nhật Minh, Lê Đức Tâm, Trần Phạm Bình Minh, Lưu Việt Hà, Lê Xuân Phương Biên tập: Nguyễn Hồng Thao, Nguyễn Trịnh Đôn Nguồn tư liệu: Nhóm South China Sea News Sơ đồ hoạt động của Hải cảnh 5304 xung quanh các giàn khai thác của Việt Nam … Continue reading Bản Tin Biển Đông Số 53