Thiếu Tướng Nguyễn Hồng Quân: Chính Sách Quốc Phòng “Bốn Không” Của Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hồng Quân | Dân Trí ngày 23/3/2022 Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: https://dskbd.org/2019/12/03/toan-van-sach-trang-quoc-phong-viet-nam-2019/ Cuộc chiến Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 tuần, khiến hai bên chịu tổn thất nặng nề về nhiều mặt, trong đó trực tiếp là người dân Ukraine. Hàng triệu người phải bỏ quê hương … Continue reading Thiếu Tướng Nguyễn Hồng Quân: Chính Sách Quốc Phòng “Bốn Không” Của Việt Nam

Advertisement