Entitlements of Maritime Features and the Paracels Dispute Revisited

Tác giả: Vũ Hải Đăng

Chương 5 trong cuốn sách “Building a Normative Order in the South China Sea”, Edward Elgar Publishing 2019.

Satellite photo shows Woody Island
Ảnh vệ tinh toàn cảnh đảo Phú Lâm ngày 28/3/2018. Nguồn: Reuters/Planet Labs Inc/Handout

Một số trích đoạn giới thiệu và kết luận:

“Despite being a well-known cause for instability, there is very little chance for the Paracels dispute to be resolved in the near future. There are two reasons for this conclusion. First, China refuses to recognize that there is a dispute over the sovereignty of the Paracels. Second, China refuses to use international dispute settlement mechanisms to peacefully resolve international disputes over sovereignty and maritime delimitation. Because of this there is an urgent need for Vietnam and China to figure out a way to manage this dispute so that it does not negatively affect the bilateral relationship.

This chapter seeks to determine the entitlement of the Paracel Islands based on the current state of the law of the sea and relevant international and regional practice. It also suggests some possible approaches to help manage or “diminish” the Paraels dispute between Vietnam and China. In order to achieve the objectives, the chapter first explores the differences in view between the two countries with regard to the Paracels. It then examines current international rules and practice (both worldwide and in the region) relating to the entitlement of islands in maritime delimitation and how these might apply to the Paracels. The chapter concludes with some suggestions for more effective management of the Paracel dispute. This analysis includes the impact of the July 12, 2016 final award of the Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) concerning the case bought by the Philippines against China.”

“Conclusion

Based on the determination of the entitlement of the Paracels, the suggestions put forward earlier for managing the Paracels dispute between Vietnam and China could “diminish” the complexity of the dispute without affecting the official positions of both countries. It has been shown that many ideas suggested in the chapter have received support from the recent award rendered by the Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the UNCLOS with regard to the arbitration instituted by the Philippines against China relating to the South China Sea. In particular, it has now become quite clear that except for resolving the issue of the sovereignty, there are many initiatives that the two countries could undertake in order to decrease the tension and enhance cooperation over these Islands.

The Paracels disputes have been a cause of tension between Vietnam and China for a very long time. If these disputes could be successfully managed or “diminished,” this could contribute greatly to the development of the bilateral relationship, benefiting both parties.

Một bản toàn văn chương sách được lưu trữ ở Thư viện số Dự án Đại Sự Ký Biển Đông tại Vu Hai Dang (2019) Entitlements of Maritime Features and the Paracels Dispute Revisited.

Để cân bằng giữa vấn đề bản quyền sản phẩm trí tuệ và việc chia sẻ tri thức phi lợi nhuận thúc đẩy nghiên cứu và hiểu biết đúng đắn về tranh chấp Biển Đông, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng những yêu cầu cá nhân quan tâm mà không còn cách khác. Vui lòng nhấn “Request access” theo đường dẫn ở trên.

———-

Các ấn phẩm giới thiệu trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông không nhất thiết thể hiện quan điểm của tất cả thành viên và cộng tác viên, hay các nhà tài trợ Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Có thể đăng lại hay trích dẫn cho mục đích phi lợi nhuận mà không cần xin phép trước và phải ghi rõ nguồn và dẫn link tới bài gốc trên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Sử dụng cho mục đích thương mại phải được sự đồng ý bằng văn bản của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Email: sukybiendong@gmail.com.

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đang nỗ lực duy trì tri thức mở, độc lập. Mỗi sản phẩm của Dự án đều được thực hiện với thái độ nghiêm túc, khoa học dù trong giới hạn thời gian cá nhân của các thành viên và cộng tác viên Dự án. Nếu độc giả thấy sản phẩm của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông hữu ích và muốn giúp Dự án duy trì hoạt động phi chính trị và phi lợi nhuận, hãy tài trợ cho chúng tôi thông qua địa chỉ Paypal sukybiendong@gmail.com. Báo cáo tài chính sẽ được thông báo vào cuối mỗi hai năm. Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.