Biển Đông trong Các Hoạt Động của Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh tại Trung Quốc 16 – 18/4/2017

c95_uzqu0aadhg2
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói về an ninh khu vực. Nguồn: Tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Từ ngày 16 – 18/4/2017, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có chuyến thăm Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 10 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Dưới đây là các bản tin tường thuật các buổi hoạt động của Bộ trưởng Phạm Bình Minh tại Trung Quốc.

Bản tin trên Trang Bộ Ngoại giao Việt Nam về Phiên họp lần thứ 10 Ủy ban hợp chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc:

Bản tin trên Trang Bộ Ngoại giao Trung Quốc về Phiên họp lần thứ 10 Ủy ban hợp chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc:

Bản tin trên Trang Bộ Ngoại giao Việt Nam về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị:

Bản tin trên Trang Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị:

———-

Xem các bài khác trong cùng chuyên mục Theo chân các nhà lãnh đạo:

https://daisukybiendong.wordpress.com/category/theo-chan-cac-nha-lanh-dao-viet-nam/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.