Sách: The Graphic Atlas of the World [John George Bartholomew]

Untitled.png

Tên sách: The Graphic Atlas of the World with General Index

Tác giả: John George Bartholomew

Nhà xuất bản: J. Walker, London. Năm xuất bản: 1910

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tóm lược: Cuốn sách là tập bản đồ các khu vực trên thế giới, trong đó có bản đồ khu vực Burma, Siam và Indochina; bản đồ Trung Hoa, Nhật Bản.

Có thể tải cuốn sách ở https://assets.documentcloud.org/documents/3247185/Book-the-Graphic-Atlas-of-the-World-With-General.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.