Sách: Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands [Monique Chemillier-Gendreau]

Lời Ban biên tập: Từ ngày hôm nay, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông sẽ dần giới thiệu những cuốn sách có thể hữu ích cho nghiên cứu Biển Đông đang được lưu trữ trong Thư viện của Dự án. Hầu hết đây là những bản số hoá hay sách điện tử được các nhà nghiên cứu, thân hữu, cộng tác viên và thành viên Dự án gửi tặng từ sưu tập cá nhân, hay do chúng tôi thu thập được từ nhiều nguồn.

Do tính bản quyền hay do dung lượng của file quá lớn, sẽ có những cuốn sách chúng tôi không thể chia sẻ rộng rãi trên trang web của Dự án. Độc giả quan tâm và muốn đọc có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email sukybiendong@gmail.com.

Vì khối lượng tư liệu lớn trong khi nhân lực mỏng và làm việc tự nguyện trong thời gian cá nhân, chúng tôi không có điều kiện viết bình luận hay giới thiệu chi tiết về mỗi cuốn sách. Chúng tôi chào đón những bài bình luận, phân tích, có thể ở phần bình luận ngay ở phía dưới mỗi bài đăng, hay gửi về cho chúng tôi qua email. 

Cuốn sách đầu tiên được giới thiệu là cuốn sách kinh điển “Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands” của tác giả Monique Chemillier-Gendreau trong chủ đề về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa và luật pháp quốc tế.

——–

41kpjlxzsel-_sx338_bo1204203200_

Tên sách: Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands

Tác giả: Monique Chemillier-Gendreau

Nhà xuất bản: The Hague; Boston: Kluwer Law International, ©2000.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

Tóm lược: 

Cuốn sách “La souverainete sur les archipels Paracels el Spratleys” của tác giả Monique Chemillier-Gendreau do nhà xuất bản L’Harmattan Paris (Pháp) công bố tháng 3/1996, được dịch sang tiếng Anh và Kluwer Law International xuất bản năm 2010. Ở Việt Nam, cuốn sách cũng đã được nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Thao dịch sang tiếng Việt, các nhà nghiên cứu Lưu Văn Lợi và Lê Minh Nghĩa hiệu đính, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia giới thiệu năm 1998 và tái bản năm 2011.

Trong cuốn sách, tác giả đã phân tích cơ sở pháp lý của yêu sách chủ quyền của các bên liên quan đến cuộc tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo dòng lịch sử. Tính mới nổi bât của cuốn sách là những phân tích dựa trên nguồn tài liệu từ Lưu trữ Bộ Ngoại giao Pháp và Lưu trữ Hải ngoại Aix-en-Provence, gồm các bản đồ, các lá thư trao đổi cũng như các quyết định của chính quyền Pháp trong thời kỳ đô hộ Việt Nam.

Mục lục cuốn sách: 

Chương I – Các dữ kiện liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (từ năm 1568-1995)

Chương II. Việc thụ đắc danh nghĩa ban đầu.

Chương III. Sự tiến triển tiếp theo của danh nghĩa

Chương IV. Các kết luận và các cơ sở giải quyết tranh chấp

Phụ lục: Các bản sao hay chép lại từ Lưu trữ của Pháp.

Nơi lưu trữ:

Một bản số hoá tiếng Anh được lưu trữ tại Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (Email liên hệ: sukybiendong@gmail.com).

Nguồn bản tiếng Anh: H.Duong, J.Truong.

Bản tiếng Việt: https://maritimearchives.files.wordpress.com/2017/01/cq-tren-2-qd-hs-ts-gendreau-96-signed.pdf

Nguồn bản tiếng Việt: D.H.Vu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.