Luật gia Việt Nam: Phán Quyết của Toà Trọng Tài Có Hiệu Lực Phổ Quát

Vào tuần đầu tháng 10, tại UNSW Canberra đã diễn ra Hội thảo chuyên đề Biển Đông với tựa đề “The South China Sea in the Broader Maritime Security of the Indo-Pacific”. Hội thảo được đồng tổ chức bởi UNSW Canberra, The Japan Institute of International Affairs và Học viện Ngoại giao Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia, học giả từ các quốc gia liên quan trực tiếp và gián tiếp đến tranh chấp Biển Đông. Cũng trong Hội thảo, các học giả của mỗi nước liên quan trực tiếp trong tranh chấp Biển Đông cũng trình bày góc nhìn từ phía quốc gia mình.

Hai diễn giả từ phía Việt Nam là TS Nguyễn Đăng Thắng (Hội Luật gia Việt Nam) trình bày về “The Implications of the July 2016 Arbitral Tribunal Ruling,” và TS Trần Trường Thuỷ (Học viện Ngoại giao Việt Nam) trình bày về “Viet Nam’s South China Sea Challenges and Responses.”

Trong khi TS Nguyễn Đăng Thắng cho rằng phán quyết tháng 7 vừa rồi của Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông không chỉ có tính ràng buộc với riêng Philippines và Trung Quốc mà còn có hiệu lực phổ quát đối với tất cả các quốc gia, cũng như mở ra những cánh cửa để giải quyết nhiều vấn đề còn đang tranh chấp, TS Trần Trường Thuỷ nói về bốn vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt trong tranh chấp Biển Đông.

screen-shot-2016-10-11-at-11-08-32-am

screen-shot-2016-10-11-at-10-53-27-am

Dưới đây là video clips của hội thảo:

Playlist

The South China Sea in the Broader Maritime Security of the Indo-Pacific

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLY36E3-1930wjzuzy3SekQDzA3emdP6B

Videos

Session 1

Strategic perspective, by Richard Bitzinger

Strategic and geo economic perspective, by Harry Krejsa

Strategic and geo economic perspective, by Professor David Jay Green

Session 1 Discussant and Q&A

Session 2

Malaysia and Brunei, by Mr Thomas Benjamin Daniel

The Philippines, by Mr Lucio B Pitlo III

Vietnam, by Dr Tran Truong Thuy

ASEAN, by Associate Professor Christopher Roberts

Session 2 Discussant and Q&A

Session 3

Beijing’s perspective, by Dr Jian Zhang

The U S Perspective, by Dr Zack Cooper

Domestic influences on foreign policy in China, AProf Shahar Hameiri

Session 3 Discussant and Q&A

Session 4

Japan, by Mr Tetsuo Kotani

India, by Ms Darshana Baruah

Indonesia, by Dr Shafiah F Muhibat

Australia, by Dr Euan Graham

Session 4 Discussant and Q&A

Session 5

The SCS Award and the Regime of Islands, Historic Rights and Environmental Obligations

The Implications of the July 2016 Arbitral Tribunal Ruling, by Dr Nguyen Dang Thang

The Potential Utility of International Law for Conflict Mitigation and or Resolution

The Potential Utility of International Law for Conflict Mitigation and or Resolution

Session 5 Discussant and Q&A

Session 6

The Southeast Asian claimant states and ASEAN, by E Prof Carlyle Thayer

China, by Professor You Ji

The Great Powers Japan, the US and India, by Dr Kei Koga

The Middle Powers, by Professor Andrew O’Neil

Session 6 Discussant and Q&A

Advertisement

One thought on “Luật gia Việt Nam: Phán Quyết của Toà Trọng Tài Có Hiệu Lực Phổ Quát

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.