Tư Liệu Vụ Kiện giữa Philippines và Trung Quốc về Tranh Chấp Biển Đông tại Toà Trọng Tài

Ngày 22/1/2013 Philippines nộp bản Thông báo và Tuyên bố khởi kiện để khởi kiện Trung Quốc trước Toà Trọng tài về “Thẩm quyền trên các vùng biển của Philippines đối với Biển Tây Philippines” theo các quy định của Phụ lục VII Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Trong Tuyên bố khởi kiện của mình, Philipppines đã đưa ra 13 điểm nội dung yêu cầu Toà Trọng tài xem xét, liên quan đến một loạt các vấn đề pháp lý khác nhau trên Biển Đông. Ngày 19/2/2013, Trung Quốc đưa ra Công hàm “Quan điểm của Trung Quốc đối với các vấn đề ở Biển Nam Trung Hoa” từ chối tham gia vụ kiện và trả lại bản Thông báo của Philippines. Mặc dù Trung Quốc từ chối tham gia vào tiến trình trọng tài, Toà trọng tài vẫn tiếp tục xem xét vụ việc và Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã được chọn làm Ban thư ký cho tòa trọng tài trong vụ kiện này.

Vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp trên biển Đông là một vụ kiện đáng chú ý ở nhiều khía cạnh. Đây là lần đầu tiên tranh chấp Biển Đông được đưa ra một cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế, cụ thể là trước Toà Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Đây cũng là một bước đi được đánh giá là khá táo bạo và mạnh mẽ của Philippines, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, thường có xu hướng sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp của mình.

Bộ tư liệu về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc được lập ra nhằm chọn lọc một số tư liệu tiêu biểu và liên quan trực tiếp đến vụ kiện nhằm cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quát và đầy đủ nhất về diễn biến vụ kiện cho đến nay. Bộ tư liệu cũng mong muốn cung cấp các quan điểm, lập trường đang tồn tại xung quanh vụ kiện cũng như các tài liệu phân tích các khía cạnh khác nhau của vụ kiện, tạo cơ sở để độc giả có thể có những nghiên cứu sâu hơn về vụ kiện này.

Tải toàn bộ hồ sơ tại: Bo tu lieu vu Phi kien Trung Quoc – SCSCI

Đọc hồ sơ trực tuyến tại: http://issuu.com/scsci/docs/bo_tu_lieu_vu_phi_kien_trung_quoc_-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.