Diễn tiến Dự án từ tháng Sáu đến tháng Tám 2015

>> Diễn tiến dự án trong những tháng trước 

Lời Ban biên tập: Dự án Đại Sự Ký Biển Đông vui mừng chào đón hai thành viên mới: Cái Ngọc Thiên Hương là Trợ lý biên tập dự án và Nguyễn Ngọc Lan tham gia Ban biên tập dự án.

Cái Ngọc Thiên Hương là thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế, tốt nghiệp từ Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cái Ngọc Thiên Hương đã có nhiều bài viết, dịch về Biển Đông, Đông Nam Á, Hoa Kỳ trên các trang Bản tin Ngoại giao Nghị viện, Nghiên cứu Biển Đông, Thanh Niên, Vietnamnet và Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Nguyễn Ngọc Lan đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Khoa Luật tại Đại học Cambridge. Đề tài luận án tập trung vào đánh giá cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS 1982. Nguyễn Ngọc Lan tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Luật quốc tế ở Cambridge năm 2012 và thực tập ở Toà án Luật Biển (ITLOS) cuối năm 2012. Trước khi tới Cambridge, Nguyễn Ngọc Lan là giảng viên khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam. Nguyễn Ngọc Lan hiện đang là biên tập Bộ tư liệu vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc do Dự án tổ chức.

DIỄN TIẾN DỰ ÁN

  1. Về hồ sơ – tư liệu

1.1 Dự án đã công bố 3 hồ sơ/tư liệu về tranh chấp biển Đông:

+ Biến cố Gạc Ma qua lưu trữ của Liên Hiệp Quốc năm 1988 tại:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2015/07/02/bien-co-gac-ma-qua-luu-tru-cua-lien-hop-quoc-ho-so-va-binh-luan/

+ Bản số hoá cuốn sách “Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía Nam (DK1)” do Cục Chính trị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam biên soạn:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2015/07/17/tai-lieu-cua-hai-quan-viet-nam-ve-hai-quan-dao-hoang-sa-truong-sa-va-khu-vuc-them-luc-dia-phia-nam-cua-viet-nam/

 Bản này, theo một chuyên gia phân tích Biển Đông, vẫn còn chứa nhiều lỗi trong phần thông tin về khu vực nhà giàn DK1. Chúng tôi đang liên hệ với các bên liên quan để làm rõ để có thể có một phiên bản mới chính xác hơn trong lần tái bản.

+ Hồ sơ “The use or threat of force in the South China Sea disputes since 1945: A timeline” sẽ được xuất bản trong cuốn sách “Asia’s Stormy Waters. Territorial Disputes in the South China Sea and a Rising China” của NXB Springer, với TS. Trương Minh Huy Vũ là đồng chủ biên.

1.2 Dự án cùng với các đối tác đã hoàn thành 2 bộ hồ sơ, đang chờ chỉnh sửa lần cuối và sẽ sớm được công bố trong thời gian tới:

+ Bộ tư liệu vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông

+ Hồ sơ đụng độ vũ trang trong tranh chấp Biển Đông từ năm 1945: dịch từ bản tiếng Anh nói trên.

1.3 Hiện tại Dự án vẫn đang trong quá trình thực hiện 4 bộ hồ sơ khác là

+ Các bảng sự kiện diễn tiến tranh chấp Biển Đông theo thời gian, kể từ trước năm 1900 tới nay

+ Hồ sơ về thực trạng chiếm đóng các thực thể ở Trường Sa

+ Hồ sơ về địa lý các thực thể ở Trường Sa

+ Hồ sơ các văn bản pháp lý của Việt Nam về quản lý và phát triển biển từ thời nhà Nguyễn tới nay.

1.4 Dự án đã khởi động thực hiện Hồ sơ Vùng nhận diện phòng không (Air Defense Identication Zone – ADIZ) của Trung Quốc.

  1. Các bài viết/dịch:

Dự án tiếp tục phối hợp với các báo điện tử Việt Nam để giới thiệu những tư liệu có giá trị thông qua các bài viết và bài dịch. Cụ thể là:

+ “Trung Quốc không cải tạo đảo đá ở Biển Đông!” chuyển dịch từ bài báo “No, China Is Not Reclaiming Land in the South China Sea” của tác giả Carl Thayer:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2015/06/10/trung-quoc-khong-cai-tao-dao-da-o-bien-dong/

Một phiên bản đã được đăng trên báo Vietnamnet với tiêu đề Biển Đông và sự đánh tráo khái niệm của Trung Quốc” (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/242193/bien-dong-va-su-danh-trao-khai-niem-cua-tq.html)

+ “Bài phỏng vấn GS Alexander Vuving về Biển Đông và quan hệ Mỹ – Trung Quốc” chuyển dịch từ bài phỏng vấn của Patrick M. Renz and Frauke Heidemann:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2015/06/15/bai-phong-van-gs-alexander-vuving-ve-bien-dong-va-quan-he-trung-my/

Một phiên bản đã được đăng trên báo Thanh niên Online với tiêu đề “Trung Quốc dùng kế ‘không đánh mà thắng’ của Tôn Tử trên Biển Đông” (http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/trung-quoc-dung-ke-khong-danh-ma-thang-cua-ton-tu-tren-bien-dong-574092.html) và “Biển Đông đang hun đúc tình cảm và biểu tượng yêu nước của người Việt” (http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/bien-dong-dang-hun-duc-tinh-cam-va-bieu-tuong-yeu-nuoc-cua-nguoi-viet-574107.html)

+ Bài bình luận “Từ biến cố Gạc Ma nhìn về việc xây đảo nhân tạo của Trung Quốc: Lời nói và sự thật” của tác giả Thiên Hương:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2015/07/02/bien-co-gac-ma-qua-luu-tru-cua-lien-hop-quoc-ho-so-va-binh-luan/

+ “Trung Quốc đổ cát thay đổi nguyên trạng ở Trường Sa – Những ảnh hưởng pháp lý” chuyển dịch từ bài báo “China’s Shifting Sands in the Spratlys” của tác giả J. Ashley Roach:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2015/07/22/trung-quoc-do-cat-thay-doi-nguyen-trang-o-truong-sa-nhung-anh-huong-phap-ly/

Một phiên bản đã được đăng ở Vietnamnet với tiêu đề Khi Trung Quốc đổ cát thay đổi nguyên trạng ở Trường Sa” (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/251740/khi-tq-do-cat-thay-doi-nguyen-trang-o-truong-sa.html) và “Những biện hộ của TQ ở Biển Đông” (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/251741/nhung-bien-ho-cua-tq-o-bien-dong.html)

+ Bài phỏng vấn thành viên sáng lập Dự án Phạm Thanh Vân dưới tựa đề “Việt Nam phải đưa sự thật ra thế giới” đăng trên báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh:

http://phapluattp.vn/ho-so-phong-su/viet-nam-phai-dua-su-that-ra-the-gioi-572379.html

+ “Tầm quan trọng của bằng chứng: Thực, Ảo và Biển Đông” chuyển dịch từ bài báo “The importance of evidence: fact, fiction and the South China Sea” của tác giả Bill Hayton:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2015/09/01/thuc-ao-va-bien-dong/

Dự án xin trân trọng cảm ơn các thành viên và cộng tác viên, các nhà nghiên cứu đã tham gia nhập dữ liệu, góp tài liệu và ý kiến cho dự án. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tham gia, theo dõi, góp ý, phản biện của mọi người.

Người viết báo cáo

Thiên Hương (Trợ lý biên tập)

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (Email liên lạc: sukybiendong@gmail.com)

(Báo cáo hoàn thành ngày 7 tháng 9 năm 2015)

Advertisement

One thought on “Diễn tiến Dự án từ tháng Sáu đến tháng Tám 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.