Biển Đông trong Hội Nghị Hẹp Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN 20 – 21/2/2017

Tổng hợp từ các bản tin trên trang Bộ Ngoại giao Việt Nam và trang ASEAN: Từ ngày 20-21/2/2017, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (ASEAN Foreign Ministers' Retreat) đã được tổ chức tại Boracay, Philippines. Đây là hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của ASEAN trong năm 2017 và … Continue reading Biển Đông trong Hội Nghị Hẹp Bộ Trưởng Ngoại Giao ASEAN 20 – 21/2/2017