Sự Hình Thành Khái Niệm “An Ninh Biển” Ở Đông Nam Á: Tương Đồng Và Khác Biệt

Lược dịch và tóm tắt: Lưu Việt Hà Với sự hiệu đính của các thành viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông Serie 14 bài viết đăng trên Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á phân tích các khái niệm an ninh biển được định nghĩa, sử dụng và hình thành ở 7 nước … Continue reading Sự Hình Thành Khái Niệm “An Ninh Biển” Ở Đông Nam Á: Tương Đồng Và Khác Biệt

Advertisement