Thông Báo Số 2

20-cau-noi-hay-tham-thia-nhat-ve-tam-quan-trong-cua-tri-thuc-chac-chan-se-khien-ban-tinh-ngo-1
Thiếu vắng tri thức và đối thoại, xã hội sẽ rơi vào tăm tối và bạo loạn.

Kính gửi các nhà tài trợ, nhà nghiên cứu, các cộng tác viên và độc giả của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông,

1. Dự án Đại Sự Ký Biển Đông hoạt động dựa trên những giá trị khoa học, đa chiều, trung thực và nguyên vẹn. Đa chiều trong sự duy lý, có lý lẽ, có bằng chứng. Đó cũng là những nguyên tắc sống còn cho việc nghiên cứu nhằm hiểu rõ bản chất vấn đề, và đề ra một chính sách, giải pháp tốt để giải quyết vấn đề Biển Đông.

Bởi để tiến tới một giải pháp tốt, đúng đắn, cần phải biết nhìn một vấn đề, một sự kiện từ nhiều góc độ, nhiều chiều cạnh, cần phải nắm được cả những mặt trái, hình dung được những kịch bản, bao gồm hậu quả, sẽ xảy ra khi đưa ra giải pháp. Trong cái đa chiều đó, sẽ không thể không có những góc nhìn phản biện chính sách.

2. Tất cả các nhà tài trợ (bao gồm tài trợ tư liệu và tài chính), các nhà nghiên cứu, các cộng tác viên Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đều đóng góp cho Dự án trên cơ sở tôn trọng những giá trị trên của Dự án, mà không áp đặt bất kỳ một điều kiện nào cho Dự án.

3. Tôn trọng Luật bảo vệ thông tin cá nhân vừa có hiệu lực tại châu Âu vào tháng 5 năm 2018, và hiện đang được các doanh nghiệp, các hội nhóm tiến bộ trên toàn cầu đưa vào chính sách hoạt động của mình, xét hoàn cảnh hiện tại của Dự án, Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ĐÃ XOÁ toàn bộ những trao đổi thư tín chứa đựng thông tin cá nhân của các nhà tài trợ, các cộng tác viên, các nhà nghiên cứu đã chia sẻ cho Dự án, trong đó có: curriculum vitae, thông tin nơi ở, nơi làm việc, tuổi tác, lãnh vực chuyên môn sâu và mối quan tâm, quan điểm, các mối quan hệ xã hội, số điện thoại…

Xin trân trọng thông báo,

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.